Banner2

INSTYTUCJE

Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "Pro Arte"

Dane

Nazwa

Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "Pro Arte"

Adres

ul. Kilińskiego 16 a
88-100 Inowrocław

Data powstania

1996-03-26

Opis

Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne Pro Arte zawiązało się 26 marca 1996 roku na zebraniu grupy inicjatywnej w składzie: Aleksandra Brejza, Mirosława Cieśnik, Anna Drogowska, Maria Juraszek, Józef Henke, Piotr Kaźmierczak, Iwona Kuczyńska, Maria Markiewicz, Zdzisław Monasterski, Grażyna Witkowska, Magdalena Wyszecka, Lidia Sochańska, Barbara Świeczkowska, i Katarzyna Jaskrowska. 28 listopada 1996 roku odbyło się zebranie założycielskie, na którym sporządzono wniosek do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wpisanie do rejestru Stowarzyszeń. 4. sierpnia 1997 Towarzystwo zarejestrowano. 4. grudnia 1997 powołano zarząd w składzie: Maria Juraszek - prezes, Józef Henke- wiceprezes, Mirosława Cieśnik - sekretarz, Aleksandra Brejza - skarbnik.

Statutowe cele Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego Pro Arte. - integracja środowiska muzycznego i kulturalnego, - opiniotwórcza rola w organizowaniu życia muzycznego miasta, - kształtowanie poczucia estetyki muzycznej, - przygotowanie słuchacza do odbioru muzyki klasycznej, - propagowanie wartościowej muzyki rozrywkowej i jazzowej, - wspieranie środowiskowych inicjatyw kulturalnych, - podejmowanie współpracy z twórcami innych dziedzin sztuki, - otaczanie opieką młodych muzyków szczególnie uzdolnionych, - rozwój kultury muzycznej jego członków i ich rodzin, - podejmowanie merytorycznej opieki nad organizowanymi w mieście imprezami muzycznymi - promowanie opieki nad rodzimymi twórcami.
Towarzystwo organizuje koncerty i inne imprezy artystyczne we współpracy z Inowrocławskim Domem Kultury, Zespołem Szkół Muzycznych, Akademią Muzyczną w Bydgoszczy. Towarzystwo przyznaje honorowe członkostwo, organizuje benefisy twórcom szkoły muzycznej.

 

 

Pro arte


W Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu dnia 26 marca 1996 roku zawiązała się grupa inicjatywna, której celem było powołanie Towarzystwa Muzycznego w Inowrocławiu. W skład grupy weszły następujące osoby: Aleksandra Brejza, Mirosława Cieśnik, Anna Drogowska, Maria Juraszek, Józef Henke, Piotr Kaźmierczak, Iwona Kuczyńska, Maria Markiewicz, Zdzisław Monasterski, Grażyna Witkowska, Magdalena Wyszecka, Lidia Sochańska, Barbara Świeczkowska, i Katarzyna Jaskrowska. Podczas spotkania wyłoniono pełniącą obowiązki przewodniczącej Towarzystwa - Marię Juraszek, pedagoga inowrocławskiej Szkoły.

Zebranie założycielskie ITM Pro Arte odbyło się 28 listopada 1996 roku w celu przedstawienia składu Komitetu Założycielskiego, omówienia celów i zadań Towarzystwa, odczytania projektu Statutu i podjęcia uchwał w sprawie powołania Komitetu Założycielskiego, uchwalenia Statutu
oraz powołania Towarzystwa.

W efekcie zebrania założycielskiego Komitet Założycielski ITM Pro Arte wystąpił do Sądu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z wnioskiem o wpisanie Towarzystwa do rejestru stowarzyszeń. W dniu 4 sierpnia 1997 nastąpiła rejestracja Towarzystwa. Czwartego grudnia 1997 roku Towarzystwo ukonstytuowało swoje władze.
Powołano 7-osobowy zarząd.

W wyniku wyborów prezesem została Maria Juraszek,
vice prezesem Józef Henke, sekretarzem Mirosława Cieśnik
a skarbnikiem Aleksandra Brejza.
Do końca 1997 roku członkami zwyczajnymi Towarzystwa były 23 osoby reprezentujące
przede wszystkim zawody artystyczne.

mgr Maria Juraszek Prezes ITM PRO ARTE
Swoisty manifest programowy Towarzystwa przedstawiła Maria Juraszek
(na zdj.) w artykule zamieszczonym w kwartalniku kulturalnym "Goniec Kujawski", stwierdzając:
"Od dawna, w gronie osób zajmujących się profesjonalnie muzyką, toczą się dyskusje o potrzebie kreowania gustów muzycznych. [...]
Celowym zatem wydawało się powołanie Inowrocławskiego Towarzystwa Muzycznego, które przyjęło na siebie obowiązek upowszechniania i popularyzowania muzyki oraz kształtowania gustów i potrzeb słuchaczy. [...]".


Celem ITM Pro Arte, zapisanym w statucie,jest wpływanie na kształt życia kulturalnego miasta poprzez:
- integrację środowiska muzycznego i kulturalnego,
- opiniotwórczą rolę w organizowaniu życia muzycznego miasta,
- kształtowanie poczucia estetyki muzycznej,
- przygotowanie słuchacza do odbioru muzyki klasycznej,
- propagowanie wartościowej muzyki rozrywkowej i jazzowej,
- wspieranie środowiskowych inicjatyw kulturalnych,
- podejmowanie współpracy z twórcami innych dziedzin sztuki,
- otaczanie opieką młodych muzyków szczególnie uzdolnionych,
- rozwój kultury muzycznej jego członków i ich rodzin.

Statut Towarzystwa wyznacza drogi realizacji przyjętych celów poprzez:

- podejmowanie merytorycznej opieki nad organizowanymi w mieście imprezami muzycznymi; Towarzystwo współorganizuje między innymi: koncerty z okazji świąt narodowych, których fundatorami są władze miejskie; włącza się także do prac zespołu przygotowującego doroczne Dni Kultury Chrześcijańskiej w Inowrocławiu,


- Towarzystwo promuje rodzimych twórców przez organizację koncertów poświęconych ich twórczości; współpracuje z Inowrocławskim Domem Kultury w tworzeniu oprawy wystaw, wernisaży, wieczorów poetyckich;
utrzymuje kontakt z Zespołem Szkół Muzycznych w Bydgoszczy oraz Akademią Muzyczną w Bydgoszczy;
kilku członków Towarzystwa wchodzi
w skład zespołu redakcyjnego lokalnego kwartalnika o kulturze "Goniec Kujawski";
Towarzystwo docenia wkład pracy nestorów inowrocławskiej kultury przyznając im honorowe członkostwa oraz organizując benefisy twórcom powojennej Szkoły Muzycznej; pamięta także o zmarłych nauczycielach PSM.

 

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw