Banner2

INSTYTUCJE

Chór "Lutnia" przy Bazylice Chojnickiej

Dane

Nazwa

Chór "Lutnia" przy Bazylice Chojnickiej

Adres

Chojnice

Data powstania

1919

Opis

Chór "Lutnia" w Chojnicach
Chór "Lutnia" powstał w 1919 roku przy farze Chojnickiej, dyrygentem i chórmistrzem był Józef Michalski. 31 grudnia 1920 roku, posadę dyrygenta objął (wówczas 26-letni) organista fary chojnickiej, Franciszek Gierszewski. Chór niebawem stał się dominującym zespołem w mieście i okolicy. Zdobywał nagrody na konkursach i przeglądach chóralnych. W roku 1924 dyrygent i zespół stanęli przed poważnym wyzwaniem jakim była wizyta prezydenta Rzeczypospolitej Stanisława Wojciechowskiego w Chojnicach. Chór podczas galowego przyjęcia w Starostwie Powiatowym zaprezentował szereg utworów kaszubskich w opracowaniu Franciszka Gierszewskiego. Znacząca rola chóru w mieście i w regionie zaowocowała zwiększonym napływem chętnych kandydatów do chóru. Wzrastająca aktywność zespołu przyciągała przez organizowane i kultywowane coroczne rocznicowe wieczornice, bale karnawałowe, wycieczki, utworzoną grupę baletową i zespół teatralny, grupy samokształceniowej. Poziom chóru systematycznie wzrastał dzięki niestrudzonej i żmudnej pracy dyrygenta. Rok 1927 znacząco zapisał się w dziejach chóru i miejscowego środowiska. 10 lipca miał miejsce w Chojnicach IV Zjazd VII Okręgu Śpiewackiego połączony z poświęceniem sztandaru Towarzystwa Śpiewaczego "Lutnia". Wojna przerwała działalność zespołu. Zginęło wielu chórzystów, zniszczono cały dorobek - sztandar, bibliotekę. Przełomowym momentem w reaktywowaniu działalności chóru po wojnie był powrót Gierszewskiego, podejmującego w 1945 roku działalność organistowską. Pomimo poniesionych strat, chór konsekwentnie podjął dzieło odbudowy życia kulturalnego w Chojnicach, organizował wiele imprez, występów z przeznaczeniem głównie na cele charytatywne. "Lutnia" w końcu lat 40. odzyskała ponownie miano najbardziej aktywnego towarzystwa w mieście. Szeregi chóru wzrosły do liczby stu chórzystów. Z chórem występowali również soliści, wywodzący się z miejscowego chóru, znani z występów na ogólnopolskich scenach: Wiesława Schmit-Różek, Lidia Brzezińska-Zielińska - soprany, Stanisław Stanisławski - tenor, uczeń Felicji Krysiewiczowej. Zespół do 1970 roku prowadził prof. Franciszek Gierszewski.

wg S. Ścisłowicz, Franiszek Gierszewski w 20. rocznicę śmierci, w: Twórcy i animatorzy ZN 16 AM Bydgoszcz 2002.

S. Ścisłowicz. Epilog z dziejów chojnickiej "Lutni", Bazuny XI 1979 ZKP Chojnice.

Publikacje

Ilość powiązanych elementów: 1

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Media

Ilość powiązanych elementów: 1Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw