Banner2

INSTYTUCJE

Towarzystwo Śpiewu "Halka"

Dane

Nazwa

Towarzystwo Śpiewu "Halka"

Adres

Mogilno

Data powstania

1899

Data zakończenia

1948

Opis

Mogileńskie Towarzystwo Śpiewu "Halka" powstało w 1899 roku, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 22 w Mogilnie. Zadaniem towarzystwa było "szerzenie pieśni polskiej na chwałę Bogu, a na pożytek Ojczyźnie". Prezesem zespołu był m.in. Władysław Ramisch. Towarzystwo liczyło ok. 100 członków. Do najbardziej zasłużonych (w 1936 roku obchodzili 25-lecie członkowstwa) należeli: Janina Kukucka, Alfons Kukucki oraz Władysława Urbańska. Do 1928 roku dyrygentem był Piotr Janowiak, następnie Celina Michałowska. Dyrygentami zespołu byli również Walenty Żurowski i Bolesław Pietras.

"Halka" oprócz udziału w licznych uroczystościach, uczestniczyła również w zjazdach kół śpiewaczych. Na zjeździe w Strzelnie w 1927 roku zdobyła II miejsce.

W repertuarze zespołu w latach międzywojennych znalazły się m.in.: "Ojczyzna" F. Nowowiejskiego do słów "Psalmu 136" w tłum. Jana Kochanowskiego; "Zalecanka", "Tułacz", "Pieśń-apoteoza" Władysława Raczkowskiego; "Wesele sieradzkie", "Ballada" Karola M. Prosnaka; "Tak więc ciągle mazurek" Cyryla Karczyńskiego; "Bogurodzica"; "Dwie pieśnie górnośląskie" Stanisława Kwaśnika; "Wariacje", "Apoteoza słowiaństwa" Stanisława Wiechowicza; "Do Melpomeny" Wacława Lachmana; "Z mazowiecka" Bolesława Dembińskiego; "Gaude Mater Polonia" i "Mazurek Dąbrowskiego".

Po wojnie Towarzystwo reaktywowano i zarejestrowano ponownie w 1947 roku, jednak po roku z braku dyrygenta zostaje rozwiązane. 

Zob. Zofia Zielińska, Patriotyczne towarzystwa śpiewacze w Mogilnie i Trzemesznie, w: Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2011, ss. 93-104.

Atrybuty

Osoby

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw