Banner2

OSOBY

Jurkiewicz Andrzej

Dane

Imię

Andrzej

Nazwisko

Jurkiewicz

Miejsce urodzenia

Toruń

Tytuł akademicki

mgr

Biografia

Jurkiewicz Andrzej - dyrygent 

Urodził się 20.06.1931 roku w Toruniu. Dyrygent operowy i symfoniczny, którego działalność artystyczna obejmuje zarówno Polskę, jak i Stany Zjednoczone. Zawdzięczając wrodzonym zdolnościom artystycznym, głębokiej wrażliwości oraz nieprzeciętnym zasobom walorów emocjonalnych, zdobył jako dyrygent poważne sukcesy artystyczne na obydwu Kontynentach. Studia muzyczne rozpoczął w Warszawie. Kontynuował je w Wiedniu (Austria). Po powrocie do kraju ukończył studia (1958) w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie (klasę dyrygentury - prof. Kazimierza Wiłkomirskiego, później - prof. Zdzisława Bytnara). W 1959 roku został zaangażowany przez dyr. Kazimierza Wiłkomirskiego do Państwowej Opery we Wrocławiu na stanowisko asystenta dyrygenta. Z tą chwilą rozpoczęła się wieloletnia owocna współpraca Maestra Jurkiewicza z Operą Wrocławską. Do swych największych osiągnięć artystycznych okresu współpracy z Operą Wrocławską Maestro Jurkiewicz zalicza wystawionego wspólnie z reż. Lią Ratbaumowną Don Juana Mozarta (luty, 1969) oraz Halkę Moniuszki (reż. Zygmunt Biliński), wystawioną z okazji 25-lecia Polskiej Opery we Wrocławiu (listopad, 1970). Maestro Jurkiewicz przygotował i dyrygował wieloma premierami operowymi, adaptowanymi specjalnie dla Telewizji Polskiej (Wrocławski Ośrodek TV). W roku 1971 Maestro Jurkiewicz reprezentował Polską Kulturę Muzyczną w trakcie sławnych Wiener Festwochen (Wiedeń, Austria). Uniwersytet Wiedeński oraz Akademia Muzyczna w Salzburgu (Mozarteum) zaprosili Maestra Jurkiewicza do wygłoszenia odczytów na temat historii Polskiego Teatru Operowego. W tymże roku Maestro Jurkiewicz otrzymuje nominację na stanowisko kierownika muzycznego Państwowej Opery we Wrocławiu. Od 1972 roku rozpoczyna się działalność artystyczna Maestra Jurkiewicza na terenie Stanów Zjednoczonych. Pierwsze poważne osiągnięcia artystyczne osiąga Maestro Jurkiewicz w trakcie obchodów 200 rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych, kiedy to dyryguje przez siebie zorganizowaną Wielką Orkiestrą Symfoniczną tzw. Bicentenial Symphony. Dyryguje w takich sławnych miejscach jak The Academy of Music w Filadelfii, Robin Hood Del. Jest żarliwym propagatorem polskiej muzyki, bowiem uważa ją za najpiękniejszą. Dlatego też poświęca nieraz całe programy koncertów symfonicznych muzyce polskiej. Przez szereg lat był kierownikiem muzycznym i dyrygentem Main Line Symphony Orchestra w Devon, Pa., Orchestra Society of Philadelphia, dyryguje wieloma zespołami symfonicznymi i operowymi. Przez 10 lat był dyrektorem artystycznym i dyrygentem Berks Grand Opera w Reading, Pa. Osobne miejsce w jego działalności muzycznej zajmuje młodzież, czego odzwierciedleniem były Festiwale Muzyczne Orkiestr Symfonicznych Młodych Muzyków, których był współorganizatorem i dyrygentem. Przez wiele lat współpracował z Kolekcją Muzyki Orkiestralnej Fleishera (The Edwin Fleisher Collection of Orchestral Music in Philadelhia), największej w świecie kolekcji muzyki orkiestralnej. Maestro Jurkiewicz zainicjował prace związane z projektem utworzenia Zbiorów Muzyki Polskiej przy Kolekcji Fleishera. W przyszłości będą to największe, najpiękniejsze zbiory polskiej muzyki poza granicami Polski. Muzyka polska z uwagi na jej niezwykłe wartości, bogactwo i oryginalność jest przyjmowana przez społeczeństwo amerykańskie z wielkim aplauzem. Niestety dostęp do polskiej muzyki, partytury jest poważnie ograniczony. Wspomniany wyżej projekt winien zmienić tan stan rzeczy w sposób diametralny. Na zaproszenie byłego Premiera Tadeusza Mazowieckiego Maestro Jurkiewicz przyjechał do Polski (koniec 1990 r.) i włączył się aktywnie w dzieło budowy nowej Polski. Dyrygował gościnnie zespołami operowymi i filharmonicznymi. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazując młodym pokoleniom artystów muzyków. Był nauczycielem akademickim w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

Zobacz:

Zdzisław Pruss, Jurkiewicz Andrzej, [hasło w:] Bydgoski Leksykon Operowy, pod red. Z. Prussa, Bydgoszcz 2002.

Wydarzenia

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw