Banner2

OSOBY

Beregova Olena

Dane

Imię

Olena

Nazwisko

Beregova

Tytuł akademicki

prof. dr

Biografia

Doktor sztuk, profesor Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy im. P. Czajkowskiego (Kijów). Od 2004 pełni funkcję prorektora do spraw rozwoju i współpracy z zagranicą. Stopień doktora sztuk uzyskała w roku 2007 na podstawie dysertacji Komunikacyjne aspekty rozwoju muzycznej kultury Ukrainy. Wykłada historię muzyki ukraińskiej, historię muzyki XX wieku oraz nowoczesne technologie komunikacyjne. Jest także gościnnym wykładowcą na innych uniwersytetach ukraińskich; uczestniczy w sympozjach muzykologicznych (Moskwa, St. Petersburg, Bydgoszcz i in.). Jest autorem monografii (Postmodernizm w ukraińskiej muzyce kameralnej lat 1980-1990, 1999; Komunikacja w przestrzeni społeczno-kulturowej Ukrainy: technologia czy kreacja?, 2006), licznych artykułów w prasie naukowej i popularnej dotyczących współczesnej kultury muzycznej na Ukrainie.

Doctor of Arts, associate professor in the Peter Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine (Kiev). Since 2004 she has held the position of the Deputy Rector for Creative Matters and International Cooperation. She obtained the doctor’s degree in 2007 (Communication Aspects of Modern Development of Ukraine’s Musical Culture). She lectures in history of the Ukrainian music, history of 20th-century music, modern technologies in communication. She is also a guest lecturer at other Ukrainian universities and a participant of musicological symposiums (e.g. Moscow, Saint Petersburg, Bydgoszcz ). She is the author of several monographs (Postmodermism in Ukrainian Chamber Music of the 1980-90s, 1999; Communication in Socio-Cultural Space of Ukraine: Technology or Creation?, 2006), a number of academic papers and popular articles on the contemporary musical culture of Ukraine.

[2008]

Publikacje

Wydarzenia

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw