Banner2

OSOBY

Literska Barbara

Dane

Imię

Barbara

Nazwisko

Literska

Tytuł akademicki

dr

Biografia

Teoretyk muzyki; absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu (Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii – 1992, dyplom z wyróżnieniem). Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce otrzymała w 2003 (Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego). Jej zainteresowania badawcze dotyczą recepcji twórczości F. Chopina oraz dwudziestowiecznej polskiej twórczości kompozytorskiej. Jest autorką monografii Dziewiętnastowieczne transkrypcje utworów Fryderyka Chopina: aspekty historyczne, teoretyczne i estetyczne (2004). Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Theoretician of music; she studied theory of music at the Karol Lipinski Academy of Music in Wroclaw (Faculty of Composition, Conducting, Theory of Music and Music Therapy) obtaining her degree in 1992. In 2003, she was awarded a doctor’s degree in art sciences (Faculty of History at the University of Warsaw). Her research interest focuses on the reception of Chopin and 20th-century Polish music. She wrote the book, 19th-Century Transcriptions of Frederic Chopin’s Compositions: Historical, Theoretical and Aesthetic Issues (2004). She presently works at the University of Zielona Góra, in the Department of Music.

[2008]

Publikacje

Wydarzenia

Instytucje

Ilość powiązanych elementów: 1

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw