Banner2

OSOBY

Kaffler Carl

Dane

Imię

Carl

Nazwisko

Kaffler

Miejsce urodzenia

Bledzew pow. Skwierzyna

Miejsce śmierci

Chojnice

Biografia

Cark Kaffler - pedagog, kompozytor.

Urodził się w Blesen Kr Birnbaum, dzisiaj Bleszew pow. Skwierzyna, woj. lubuskie. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Międzychodzie i złożeniu egzaminów uprawniającyh do nauczania muzyki w szkolnictwie średnim podjął pracę jako nauczyciel stażystaw Wałczu. 11 stycznia 1876 roku przeniesiono go do Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach. Objął wówczas stanowisko nauczyciela zajęć technicznych - był jednocześnie nauczycielem kaligrafii, rysunku, śpiewu, a także dyrygentem chórów, akompaniatorem i organistą.

Po swoim poprzedniku przejął dyrygowanie orkiestrą szkolną, naukę gry na instrumentach oraz prowadzenie czterech zespołów chóralnych istniejących w Gimnazjum. Były to: chór dziecięcy, męski, chór czterogłosowy oraz chór kościelny.

Właśnie dyrygentura chóralna stała się pasją Kafflera. Aktywnie włączał się w działalność chóru mieszanego "Gemischter Chor" przy chojnickiej farze. Wkrótce został dyrygentem tego wielkiego, bo liczącego ok. 150 śpiewaków, zespołu. Kaffler dyrygował również drugim, funkcjonującym przy kościele farnym chórem. Był to chór męski "Katholische Männerchor" liczący 40-60 chórzystów.

Na potrzeby prowadzonego przez siebie chóru kościoła gimnazjalnego Carl Kaffler (1885) opracował i zharmonizował na chór czterogłosowy śpiewnik Laudate Dominum, zawierający łacińskie pieśni kościelne. Wielka popularność Laudate Dominum przyczyniła się do drugiego wydania tego zbioru w 1898 roku. Wydanie to zostało rozszerzone i obejmuje w pierwszej części pieśni łacińskie, w drugiej niemieckie pieśni kościelne. Śpiewnik obejmuje łącznie 130 utworów na chór mieszany. Carl Kaffler wydał go własnym sumptem w Gdańsku w wydawnictwie A.W.Kafemanna. Harmonizacja pieśnie była wierna regułom cecyliańskim. Śpiewnik uzyskał Imprimatur Kurii Biskupiej w Pelplinie oraz aprobatę Ministerstwa Oświaty w Berlinie. Ministerstwo zaleciło Śpiewnik do użytku przez wyższe zakłady naukowe.

W 1891 roku Królewskie Prowincjonalne Kuratorium w Gdańsku w uznaniu długoletniej i wybitnej działalności dla Gimnazjum w zakresie prowadzenia chórów, a przede wszystkim znakomitej gry organowej uświetniającej Gymnasial Gottesdienst przyznało Carlowi Kafflerowi nagrodę pieniężną. Kolejne wyróżnienie spotkało Kafflera 24.5.1895, kiedy to Ministerstwo Oświaty w Berlinie przyznało mu tytuł starszego nauczyciela.

Carl Kaffler również komponował. Świadczy o tym jeden z zachowanych programów koncertów, w którym jest pięcioaktowa sztuka na motywach biblijnych Joseph von Aegypten z muzyką Carla Kafflera.

Carl Kaffler zmarł, po ciężkiej chorobie, 24 listopada 1912 roku wieku 68 lat. Pochowany został na chojnickim cmentarzu parafialnym.

Zobacz:

Stefan Ścisłowicz, Chojniccy nauczyciele muzyki - Carl Kaffler (1844-1912) i Leon Wagner (1888-1939), w: Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, ss. 33-38.

Jerzy Szwankowski, Kształcenie muzyczne uczniów Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w latach 1815-1920, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Kształcenie muzyczne uczniów Królewskiego Katolickiego Gimnazjum w Chojnicach w latach 1815-1920, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw