Banner2

OSOBY

Piotrowski Franciszek

Dane

Imię

Franciszek

Nazwisko

Piotrowski

Biografia

Franciszek Piotrowski – nauczyciel

Po ukończeniu pruskiej szkoły podstawowej  kontynuował naukę w seminarium nauczycielskim. Uczył się trzy lata gry na skrzypcach w prywatnej Bydgoskiej Wyższej Szkole Muzycznej. Należał później do orkiestry szkolnej, gdzie powierzono mu grę na kontrabasie. Po ukończeniu seminarium rozpoczął pracę w szkole w Witrogoszczu-Kolonii, później w:Wyrzysku, Bydgoszczy, Wiśniewcach (pow. złotowski), Mikołajkach (pow. sztumskim). 14 sierpnia 1933 roku objął stanowisko nauczyciela i kierownika szkoły w Worytach, którą prowadził do końca sierpnia 1939 roku. Stworzył teatrzyk kukiełkowy „Bajka” cieszący się zainteresowaniem dzieci zarówno polskich jak i niemieckich. 31 sierpnia 1939 roku władze niemieckie przeprowadziły rewizję domu nauczyciela, zarekwirowano książki i opieczętowano szkolną bibliotekę. Następnego dnia gestapo aresztowano polskich nauczycieli, a 3 września osadzono ich w więzieniu. Z obozu w Hohenbruch, Piotrowski został przeniesiony do obozu Sachsenhausen, gdzie był więziony przez pięć lat. Po odzyskaniu wolności powrócił do Bydgoszczy i zatrudnił się jako bibliotekarz. W 1946 roku przeprowadził się do Olsztyna. Pracował w Związku Rewizyjnym Spółdzielczości RP. Po ukończeniu studiów ekonomicznych w Szkole Głównej Planowania i Statystyki przeniósł się do Warszawy.W późniejszym czasie był dyrektorem generalnym Centrali Rolniczych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

 

Zobacz:

Zenona Rondomańska, Nauczyciele z Pomorza pracujący w szkolnictwie polskim na Warmii w okresie międzywojennym, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw