Banner2

OSOBY

Serbinowski Marek

Dane

Imię

Marek

Nazwisko

Serbinowski

Miejsce urodzenia

Bydgoszcz

Biografia

M a r e k  S e r b i n o w s k i - nauczyciel

 

Uczeń Ogniska, w klasie akordeonu A. Falkowskiej i S. Błażejaka (1968-1974), absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy (1982). 16 stycznia 1984 roku rozpoczął pracę w SOA w Bydgoszczy jako nauczyciel muzyki. 1 września 1988 roku został mianowany zastępcą dyrektora tej placówki. W opinii podpisanej przez sekretarza Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa

 

Kulturalnego – Seweryna Janowskiego z 1991 roku napisano: „M. Serbinowski posiada właściwe kwalifikacje nauczycielskie wymagane w szkolnictwie artystycznym oraz zdolności organizatorskie. [...] Nadzorowana przez niego placówka uzyskuje wysoki poziom nauczania, czego dowodem są wysokie lokaty uzyskiwane przez uczniów w przeglądach wojewódzkich i krajowych SOA”.

 

Funkcję dyrektora Ogniska pełnił do 2001 roku, potem był kierownikiem likwidowanej placówki do 30 czerwca 2006 roku.

 

 

Zobacz:

 

Alicja Weber, Edukacyjno-artystyczna działalność Społecznego Ogniska Artystycznego nr 1 w Bydgoszczy w latach 1954-1974, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw