Banner2

OSOBY

Świątek Urszula Halina

Dane

Imię

Urszula Halina

Nazwisko

Świątek

Miejsce urodzenia

Bydgoszcz

Biografia

U r s z u l a   H a l i n a   Ś w i ą t e k - pianistka, nauczyciel

 

Córka Franciszka i Marty Andreskowskiej. W 1936 roku przyjęta została do Miejskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego. Lekcje muzyki pobierała najpierw w Konserwatorium Winterfelda, potem (od 1938 roku) w Miejskim Konserwatorium Muzycznym w Bydgoszczy. W chwili wybuchu wojny miała ukończony roczny kurs w tej szkole. W czasie okupacji pracowała jako pomoc biurowa. W 1945 roku przyjęła posadę sekretarki w Szkole Muzycznej w Bydgoszczy, kontynuując dalej naukę gry na fortepianie w szkole średniej. Zamieszkała przy ul. Wileńskiej 14. W 1948 roku zaczęła uczyć w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej, w tym czasie podjęła studia w klasie fortepianu w PWSM w Sopocie, które ukończyła w 1952 roku. We wrześniu tego roku objęła stanowisko kierownika Spółdzielni Pracy Muzyków Pedagogów w Bydgoszczy. Wypowiedziała ją z chwilą przejścia do SOA w Bydgoszczy we wrześniu 1954 roku. 

 

Zobacz:

 

Alicja Weber, Edukacyjno-artystyczna działalność Społecznego Ogniska Artystycznego nr 1 w Bydgoszczy w latach 1954-1974, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw