Banner2

OSOBY

Turkowski Stefan

Dane

Imię

Stefan

Nazwisko

Turkowski

Miejsce urodzenia

Pułtusk

Biografia

S t e f a n   Tu r k o w s k i - skrzypek, nauczyciel

 

Do 1914 roku uczył się w szkole podstawowej we Włocławku, potem w Szkole Handlowej i Gimnazjum (1914-1918). Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w 6 roku życia. W latach 1915 i 1918-1919 pobierał lekcje gry na tym instrumencie u prof. A. Szałowskiego w Konserwatorium Warszawskim, a w okresie 1915-1918 w cesarskiej szkole muzycznej u prof. Borûska. W latach 1925-1931 studiował w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Poznaniu, uzyskując dyplom wirtuozowski u prof. Z. Jahnke. W latach 1946-1947 studiował w Królewskiej Akademii Muzyki w Glasgow, m.in. kompozycję. W latach 1918-1947 był w Wojsku Polskim. Przebywał w Częstochowie, Poznaniu, Wilnie, na Węgrzech, we Francji (za kampanię we Francji otrzymał Krzyż Walecznych), Szwajcarii i Anglii. Pracę zawodową rozpoczął w Poznaniu, w okresie od 1926 do 1939 roku był solistą orkiestry  i dyrygentem chóru „Wilenka”, w latach 1928-1930 pracował ponadto w orkiestrze symfonicznej w Poznaniu jako I skrzypek. W latach 1940-1945 był kierownikiem ośrodka muzycznego w Szwajcarii. W czasie nauki w Królew skiej Akademii koncertował jako solista i uczył gry na skrzypcach. W latach 1948-1952 był prof. w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Sopocie, uczył też w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Gdyni. W Bydgoszczy zamieszkał przy ul. Pomorskiej 59 m. 8. W 1952 roku rozpoczął pracę w Orkiestrze Symfonicznej Pomorskiej Rozgłośni Polskiego Radia, a po jej rozwiązaniu w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii Pomorskiej. W SOA został zatrudniony w 1954 roku na stanowisku kierownika sekcji instrumentów smyczkowych i szarpanych. W 1967 roku przeszedł na emeryturę.

 

Zobacz:

 

Alicja Weber, Edukacyjno-artystyczna działalność Społecznego Ogniska Artystycznego nr 1 w Bydgoszczy w latach 1954-1974, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw