Banner2

OSOBY

Waligórski Aleksander

Dane

Imię

Aleksander

Nazwisko

Waligórski

Miejsce urodzenia

Solec k. Sulęcinka

Miejsce śmierci

Bydgoszcz

Biografia

Aleksander Waligórski - organista, dyrygent.

Aleksander Waligórski był organistą w kościele garnizonowym p. w. Św. Jerzego, parafii wojskowej przy ul. Pawła z Łęczycy 7 (obecnie ul. Bernardyńska 2) w Bydgoszczy. Uczył się gry na organach i fortepianie, a następnie, w wojsku i w Bydgoskim Konserwatorium Muzycznym Wilhelma Winterfelda, na klarnecie. Jako młodzieniec brał udział w powstaniu wielkopolskim, służył w 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich, który w 1920 roku przemianowano na 61 Pułk Piechoty Wielkopolskiej. W roku 1920 walczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Po przybyciu w 1921 roku ze swoim oddziałem do Bydgoszczy awansował kolejno, aż do stopnia starszego sierżanta. W latach 1922-28 grał w orkiestrze wojskowej, należał także do zespołu, który grywał w Teatrze Miejskim i kawiarni Bristol. Zdobył sobie miano świetnego organisty i organizatora życia muzycznego w wojsku i parafii wojskowej. Utworzył chór wojskowy, który uświetniał uroczystości kościelne, pogrzeby i śluby. Był pierwszym i długoletnim dyrygentem powstałego w 1925 roku przy Towarzystwie Oświatowo-Religijnym pod opieką św. Ignacego chóru "Chopin". W latach jego działalności chór poszczycić się mógł licznym uczestnictwem w zjazdach śpiewaczych, na których zajmował znaczące miejsca. Wykonywał również utwory skomponowane przez A. Waligórskiego. Waligórski prowadził również chór Powszechnej Kasy Oszczędności i chóry piekarzy oraz drukarzy. Okres wojny zahamował jego pracę chórmistrza, był jednak nadal organistą w kościele p. w. Św. Jerzego, który służył jako kościół garnizonowy dla wojska niemieckiego.

Instytucje

Atrybuty

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw