Banner2

OSOBY

Tomaszewski Feliks

Dane

Imię

Feliks

Nazwisko

Tomaszewski

Miejsce urodzenia

Wanne (Niemcy)

Miejsce śmierci

Toruń

Biografia

Feliks Tomaszewski - flecista, pedagog.

Urodził się 18 listopada 1912 r. w Wanne (Westfalia, Niemcy). Szkołę podstawową ukończył w Śremie, potem seminarium nauczycielskie w Toruniu. Mając 12 lat rozpoczął prywatne lekcje gry na fortepianie, później zaczął grać na flecie. W 1937 r. ukończył Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Poznaniu. Od l września 1937 r. do l września 1939 r. pracował w Konserwatorium Muzycznym PTM w Toruniu jako nauczyciel klasy instrumentów dętych drewnianych. Występował w Polskim Radiu i organizował 18-osobową orkiestrę Polskiego Radia; zbierał i opracowywał ludowe pieśni dla radiowej kapeli "Małego Franka". Działał w Pomorskim Towarzystwie Muzycznym. Był także kierownikiem chóru i orkiestry w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. W czasie okupacji hitlerowskiej udzielał tajnie lekcji muzyki, a w latach 1940-1944 pracował w Miejskiej Orkiestrze Symfonicznej w Toruniu jako muzyk-flecista. W latach 1947-1949 był kierownikiem Państwowej Niższej Szkoły Muzycznej w Toruniu, w której zaraz po wojnie rozpoczął pracę jako nauczyciel gry na instrumentach dętych. Przez wiele lat w toruńskiej szkole sprawował funkcję kierownika sekcji instrumentów dętych oraz kierownika wydziału instrumentalnego. Był również nauczycielem w Państwowym Liceum Muzycznym w Bydgoszczy i w Społecznym Ognisku Artystycznym w Toruniu. Współorganizował Orkiestrę Związku Zawodowego Muzyków w Toruniu i był muzykiem tej orkiestry. Potem grał przez 27 lat w orkiestrze Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy. Pracował również jako organista, akompaniator i dyrygent chóralny: przed II wojną światową w Śremie, po wojnie był dyrygentem chóru Związku Zawodowego Kolejarzy "Halka" i działał w Pomorskim Związku Śpiewaczym jako członek Zarządu i dyrektor artystyczny. Współorganizował Konkurs Młodego Muzyka w Szczecinku i brał udział w pracach jury tego konkursu. Był kierownikiem sekcji instrumentów dętych w Okręgowym Zespole Metodyczno-Programowym Centralnego Ośrodka Pedagogicznego Szkolnictwa Artystycznego. Opracował 5 zeszytów etiud do użytku w szkołach muzycznych I i II stopnia, zeszyty zostały wydane przez PWM. Feliks Tomaszewski zmarł 28 stycznia 1987 r. w Toruniu.

Opracowała Ewa Gawrońska na podstawie informacji przekazanych przez córkę F. Tomaszewskiego - Marię Tomaszewską, akt osobowych pracowników toruńskiej szkoły muzycznej i artykułu Ireny Bagińskiej-Chorosiewicz "Zatrzymać niepamięć", (Toruński Informator Kulturalny, nr l /l 987, s. 31-34).

Zobacz:

Barbara Matusiak, Profesor Feliks Tomaszewski, w: Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, ss. 207-210.

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw