Banner2

OSOBY

Greulich Karl

Dane

Imię

Karl

Nazwisko

Greulich

Miejsce urodzenia

Leszno

Miejsce śmierci

Naumburg

Biografia

Karl Greulich urodził się 18 sierpnia 1869 r. w Lesznie. Jego ojciec Paul Greulich był nauczycielem oraz organistą parafii ewangelickiego-reformowanej św. Jana. Rodzina pochodziła z Czech oraz kultywowała tradycje czeskobraterskie. Greulich uczęszczał do szkoły w Lesznie, zdał tu również maturę. Studiował teologię we Wrocławiu i w Halle/Saale oraz muzykologię w Berlinie. Był ordynowany na duchownego w 1895 r. w Poznaniu, gdzie w kościele św. Krzyża początkowo wybrano go na drugiego pastora zboru. Od 1923 do 1932 r. był pierwszym pastorem w tej samej parafii, po czym przejął urząd w Miedzichowie (Kupferhammer) w Powiecie Nowotomyskim, gdzie pozostawał aż do swej emerytury, czyli do 1936 r. Ożenił się z Agnes Seipold, z którą miał czterech synów. Po jej śmierci ożenił się powtórnie - z Else Koerth, z którą miał pięciu synów.

Karl Greulich był jednym z najważniejszych muzyków ewangelickich Wielkopolski XX wieku. Poddał zasadniczym zmianom melodie pieśni kościelnych, które wydano w 1928 r. w śpiewniku ewangelickim. Otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersytetu im. Philipp'a w Marburg/Lahn. Śpiewnik z jego melodiami był używany w Wielkopolsce, Prusach Wschodnich, w Gdańsku oraz z pewnymi zmianami w Galicji. 

 

Zmiany wprowadzone przez ks. Greulicha polegały przede wszystkim na zwiększeniu tempa śpiewania. Naturalnie początkowo sprawiało to problemy parafianom. Był jednak nieprzejednany; opowiadano, że zdarzało mu się przerwać nabożeństwo, gdy zbór śpiewał niezgodnie z jego zamysłem i sam intonował melodię na skrzypcach stojąc przed ołtarzem, tak długo nie kontynuując nabożeństwa póki nie uznał, że pieśń brzmi właściwie.

 

Był jednym z założycieli  "Bachverein" w Poznaniu, które przez ponad 30 lat nadawało ton muzycznemu życiu miasta i okolic. W kościele św. Krzyża pod jego kierownictwem wykonywano dzieła Bacha, Brahmsa, Händla, Haydna, Beethovena. Soliści zjeżdżali się z całych Niemiec, do współpracy pozyskał orkiestrę teatru miejskiego. Sam Greulich podczas koncertów grał na organach, czasem również na wiolonczeli.

 

Wiele utworów wykonanych w Poznaniu była wykonywana również w innych miastach - np. w Lesznie oraz w Bydgoszczy.

  

W 1926 r. eksplozja zniszczyła w dużej części kościół św. Krzyża, który później został dodatkowo okradziony. Greulich zaangażował się w jego odbudowę podróżując po Niemczech zbierając pieniądze na ten cel. Dawał wiele koncertów oraz zwracał się o pomoc do urzędów. Dotarł również do prezydenta Niemiec von Hindenburga, który nie odmówił pomocy. Udało się zebrać tyle pieniędzy, że po wykonaniu remontu starczyło jeszcze na zakup nowych organów, które świetnie współgrały ze starymi.

 

Greulich był nie tylko świetnym dyrygentem ale również grał na wielu innych instrumentach - na skrzypcach, fortepianie, altówce, organach i wiolonczeli. Wykształcił muzycznie wszystkich swoich 9 synów, część z nich podjęła studia muzyczne. Synowie z pierwszego małżeństwa utworzyli nawet kwartet i koncertowali z ojcem.

 

Po przejściu na emeryturę przeniósł się z Miedzichowa do Bad Homburg, gdzie pozostawał do 1939 r. W latach 1939-42 objął w zastępstwie stanowisko pastora w Bystrzycy Górnej (Ober Weistritz) koło Świdnicy, którą opuścił w styczniu 1945 r. Zamieszkał w Naumburg/Saale, gdzie zmarł 23 grudnia 1946 r.

 

Marcin Błaszkowski

wg www.magazyn.ekumenizm.pl

 

 

Instytucje

Ilość powiązanych elementów: 1

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw