Banner2

OSOBY

Jabłońska Helena

Dane

Imię

Helena

Nazwisko

Jabłońska

Miejsce urodzenia

Gdańsk

Miejsce śmierci

Gdańsk

Biografia

JABŁOŃSKA Helena (1903-1989), nauczycielka muzyki. Ur. 28 VIII 1903 w Gdańsku w rodzinie kupieckiej Marcina i Otylii z domu Czapiewskiej. Tzw. "małą maturę" uzyskała w Miejskim Żeńskim Gimnazjum w Inowrocławiu, a w 1919 ukończyła konserwatorium Henfuhrta w Inowrocławiu. W okresie międzywojennym udzielała prywatnych lekcji gry na fortepianie. Podczas okupacji zaangażowała się w tajne nauczanie. Prowadziła dwa tajne komplety dla dzieci ze szkół powszechnych - młodszą grupę 15 dzieci nazwała "Grono bajkowe", a starszą (18 dzieci) - "Räuberbande". Uczyła nie tylko gry na fortepianie i akordeonie, ale również języka polskiego, geografii, matematyki, historii, a starsze dzieci także języka niemieckiego i angielskiego. Jedną z form prowadzonej przez nią pracy były uroczyście obchodzone imieniny wychowanków; Jabłońska wykonywała laurki, na których pod życzeniami widniały podpisy dzieci wraz z ich pseudonimami. Niedziele wykorzystywała na uroczyste obchody świąt narodowych i religijnych; sama przygotowywała kostiumy do inscenizacji. W 1944 Niemcy skierowali ją do pracy w inowrocławskiej Fabryce Maszyn Rolniczych, gdzie wykonywać musiała ciężkie prace kowalskie. W czerwcu 1945 weszła w skład inowrocławskiego oddziału Związku Zawodowego Muzyków Okręgu Pomorskiego, a od l III 1947, wspólnie z gronem muzyków inowrocławskich (m.in. Wacławem Ciesielskim, Anastazją Tadejanką, Ignacym Kramskim i Witoldem Kocikowskim), organizowała szkołę muzyczną, na której potrzeby przydzielono jeden pokój w domu przy ul. Stalina 7 (obecnie ul. Toruńska). W jej mieszkaniu odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne nauczycieli. Prowadziła klasę fortepianu i akordeonu. Do dyspozycji szkoły oddala własne instrumenty muzyczne i nuty, za własne pieniądze kupowała niezbędne pomoce i materiały biurowe. Była także sekretarką szkoły i zajmowała się sprawami socjalnymi nauczycieli. Przez wiele lat wspólnie z kierownikiem Witoldem Kocikowskim zabiegała o odpowiednie lokum dla szkoły. Była "etatową" organizatorką wszelkich imprez okolicznościowych i uroczystości, przygotowywała spotkania muzyczne w zakładach pracy, klubach i szkołach. Wykształciła i wychowała liczne grono uzdolnionych muzycznie absolwentów, m.in. Marię Chwalisz, długoletnią nauczycielkę klasy forte-pianu w inowrocławskiej szkole muzycznej oraz Tadeusza Bugajaka, twórcę i opiekuna znanego zespołu inowrocławskich akordeonistów. Jabłońska pracowała aż do 1976. Odznaczona została m. in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarła  29 III 1989 w Gdańsku, spoczywa na cmentarzu parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu.

opr. wg.: T. Michalska, Charakterystyka nauczania podstawowego i ruchu muzycznego w Inowrocławiu, w: Polska szkoła w konspiracji podczas okupacji niemieckiej w Inowrocławiu. Materiały z sesji popularnonaukowej, red. Z. Mazur. Inowrocław 1989. s. 9-20;

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Inowrocławiu 1947-1987. Inowrocław 1987;

Z żałobnej karty, "IKP" z 20 IV 1989;

Kronika Szkoły Muzy-cznej w Inowrocławiu z lat 1947-60 i 1965-69;


Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 2

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw