Banner2

OSOBY

Potulicka Aniela

Dane

Imię

Aniela

Drugie imię

Konstancja

Nazwisko

Potulicka

Miejsce urodzenia

Londyn

Miejsce śmierci

Potulice

Tytuł akademicki

hrabina

Biografia

Aniela Konstancja Aleksandra POTULICKA Hrabina Aniela urodziła się 8.04.1861 roku w Londynie i była ochrzczona w katedrze Westminsterskiej. Jej matka, Maria z Zamojskich, zmarła szóstego dnia po urodzeniu córki. Ojciec Kazimierz Wojciech Potulicki zakończył życie 4.10.1880 roku. Tak więc 19-letnia panna, na mocy testamentu ojca, została spadkobierczynią dóbr potulickich i ślesińskich. Całość majątku miała wartość około 20 milionów marek. Był to majątek niemały, obejmujący bowiem 6617 hektarów ziemi i lasów, przynoszący rocznie ponad 54 tysiące marek zysku. Hrabina Aniela Konstancja Aleksandra Potulicka, herbu Grzymała, mając lat 19 okazała się osobą w pełni przygotowaną do prowadzenia majątku ziemskiego. Jej wykształcenie ogólne, plastyczne, muzyczne oraz działalność charytatywna, patriotyczna i kulturalna zyskały uznanie, popularność, szacunek ludzi z jej posiadłości, a także z Nakła, całej Krajny i Wielkopolski . Nazwisko Potuliccy pochodzi od posiadłości Grzymalitów – Potulice koło Wągrowca. Jan Jakub Potulicki (1656-1726) nabył trzy wielkie kompleksy dóbr ziemskich: sępoleński w roku 1685, ślesiński i samsieczyński w roku 1698 oraz więcborski w roku 1710. Na terenie wsi Kantowo koło Nakła nad Notecią założył nowe Potulice w odróżnieniu od Potulic koło Wągrowca i Złotowa. Zgodnie ze zwyczajami, rada rodzinna wyznaczyła Anieli opiekuna. Został nim hrabia Stanisław Żółtowski z Niechanowa, który do ukończenia przez nią lat 21 miał sprawować opiekę i kierować sprawami majątkowymi. Natomiast młoda hrabina podjęła działalność gospodarczą, społeczną i charytatywną, wykazując dużą samodzielność. Dzieciństwo i młodość spędziła w Potulicach, rozwijając wrodzone zdolności artystyczne (plastyczne i muzyczne) pod kierunkiem nauczycielek. Malowała, rysowała, śpiewała, grała na skrzypcach i fortepianie. Nauczyła się biegle mówić i pisać w języku niemieckim, francuskim, angielskim, hiszpańskim i włoskim. Miesiące zimowe spędzała z ojcem i starszymi siostrami w Krakowie, uczęszczając na kursy literatury, rysunków, malarstwa i rzeźby. Pobierała lekcje muzyki u wybitnych specjalistów gry na fortepianie i skrzypcach. Chętnie uczestniczyła w odczytach i wykładach z literatury, historii polski i architektury. Hrabina Potulicka wiele czasu i pieniędzy przeznaczała na pracę charytatywną dla dzieci, ludzi chorych i ubogich. Wyposażyła i wyremontowała drewniany kościół parafialny w Ślesinie, ufundowany przez jej przodków. W roku 1925 doprowadziła do założenia parafii w Samsiecznie. Duże sumy pieniędzy przekazywała na utrzymanie kościoła w Nakle. Zakładała przy wymienionych parafiach chóry kościelne, a dyrygentom płaciła regularne pensje. W Nakle, Ślesinie, Potulicach i Samsiecznie założyła biblioteki oraz zbiory nut i śpiewników. Pełniąc funkcję prezesa Konferencji św. Wincentego a’Paulo w Nakle, dbała nie tylko o strawę dla biednych, ale także o ich wychowanie moralne i religijne. Pod znakiem św. Wincentego prowadziła zakazaną naukę języka polskiego, śpiewu i muzyki. Zorganizowała także teatr amatorski, zakupując wszystkie akcesoria potrzebne do jego prowadzenia. Oprócz cotygodniowych koncertów pałacowych, urządzała koncerty muzyczne i chóralne w swoich majątkach, a także w Nakle, Samostrzelu, Wyrzysku, Sępólnie oraz w innych wsiach i miasteczkach. W roku 1881 założyła w Potulicach Związek Oświaty pod nazwą „Ognisko` oraz bibliotekę publiczną. W swoich dobrach i w Nakle zorganizowała kursy zajęć praktycznych. Pod jej kierunkiem uczono robót ręcznych, szycia, rzeźby ludowej, malowania, recytacji, a także głośnego czytania. W ramach tych zajęć uczyła języka polskiego, historii ojczystej oraz śpiewu i gry na instrumentach muzycznych. Często osobiście prowadziła te zajęcia. Gry na fortepianie i skrzypcach uczył organista ze Ślesina – Stanisław Bartz. Aniela rozdawała bezpłatnie książki, śpiewniki, nuty i prasę polską. Zakupiła duża ilość instrumentów muzycznych dla chórów, zespołów muzycznych, Domów Katolickich i uzdolnionej młodzieży. Prowadziła po wsiach warsztaty wyrobów ręcznych: świątków, rzeźby ludowej, prac wiklinowych, obrusów, serwetek, koronek itd. Wyroby te przekazywała zakładom dobroczynnym oraz sprzedawała, a pieniądze przeznaczała na szerzenie kultury muzycznej wśród społeczności wiejskiej. W czasie zajęć śpiewano pieśni ludowe, patriotyczne i religijne. Tłumnie przychodzili wieśniacy na spotkania z muzyką, organizowane w Nakle, Ślesinie i Potulicach. Zdarzało się, że w Domu Katolickim w Ślesinie, którego była fundatorką, grała na fortepianie, śpiewała i tańczyła. Śpiewała pieśni ludowe i narodowe przy akompaniamencie organisty Stanisława Bartza. Zachęcała młodzież do urządzania „wieczorów muzycznych`, na które często przychodziła i uczyła tańców narodowych. Wywierała ogromny wpływ na ludzi, była energiczna, zawsze pełna radości i uśmiechu. Potrafiła zachęcać do śpiewu i muzykowania. Bardzo często przychodziła do Domu Katolickiego w Ślesinie i grała z wiejskimi chłopcami w szachy, warcaby, a na koniec odbywało się zbiorowe śpiewanie przy akompaniamencie, granym przez hrabinę. W Ślesinie założyła chór kościelny oraz chór dziewcząt, a później Chór Młodych Polek. Fundowała stypendia dla zdolnych muzycznie dziewcząt i chłopców. To z jej inicjatywy i za jej dobrym przykładem bogatsi chłopi oraz inni mieszkańcy wsi kupowali fortepiany, skrzypce, instrumenty szarpane, harmonie, flety i inne instrumenty muzyczne. We wsi parafialnej Ślesin, w Domu Katolickim, znajdowało się kilkanaście instrumentów z fortepianem włącznie. Na plebani był fortepian, przy czym ksiądz Edmund Gryglewicz grał także na skrzypcach. Posiadaczem fortepianu i skrzypiec był organista Stanisław Bartz. Jego siostra również grała na wymienionych instrumentach. Oprócz innych instrumentów, fortepiany i pianina posiadali mieszkańcy Ślesina: Walther Bischoff, Johann Berendes (nauczyciele); Printz i Władysław Gałdyński (restauratorzy); rodzina Zbierskich; dzierżawca majątku Walenty Połczyński, Kazimierz Wolnik (kowal); Ludwik Lepert i Józef Domański (rzeźnicy); Bolesław i Stanisław Kawczyńscy, Jan Mąka, Ignacy Wiśniewski, Walenty Wybrański, Roman Rossa, Józef Fac (rolnicy); Stanisław Wojciechowski, Sokołowski i Jagodziński (kupcy); kapitan w stanie spoczynku – Wiktor Rossa. Jestem przekonany, że nie wymieniłem wszystkich posiadaczy instrumentów klawiszowych, zakupionych pod wpływem i urokiem powszechnie lubianej hrabiny Anieli Potulickiej. W jej majątkach i pobliskich wsiach grano i śpiewano na zabawach dożynkowych, na imprezach organizowanych przez członków ochotniczej straży pożarnej oraz na innych uroczystościach i zabawach gminnych, na których zawsze była obecna hrabina Aniela. Odwiedzała domy, w których urządzano „wieczory muzyczne`. Bywała na majówkach i zabawach ludowych, które odbywały się na leśnych polanach i w Ślesinie. Swym zaangażowaniem, umiejętnościami i wsparciem finansowym Hrabina Potulicka rozbudziła umiłowanie kultury, czytelnictwo, a przede wszystkim nauczyła śpiewać, grać i tańczyć mieszkańców kilku gmin. Posiadacze majątków w Krajnie, części Kujaw, Wielkopolski i Pałuk, za jej wzorem urządzali koncerty i teatry, zakładali chóry i zespoły muzyczne. Za działalność społeczną i patriotyczną hrabinę Potulicką prześladowali Prusacy. W latach 1914, 1915, 1916 systematycznie dokonywano rewizji w Potulicach pod pretekstem antypruskiej działalności. W czasie Powstania Wielkopolskiego musiała opuścić Potulice. Grenzschutz zniszczył bibliotekę pałacową w Potulicach, zdewastował kilka pomieszczeń, a część pałacu podpalił. Ogień ugasiła służba pałacowa. Hrabina Aniela Potulicka zmarła 17.10.1932 roku w Potulicach, pochowano ją w krypcie kaplicy pałacowej. wg. : W. Jastrzębski, Podbydgoskie pałace i ich mieszkańcy, Bydgoszcz 1998. Kalendarz Seminarium Zagranicznego w Potulicach, Potulice 1936. S. Leitgeber, Potuliccy, Londyn 1990. G. Łańcucka, Aniela hr. Potulicka. Życiorys, Potulice 1939. G. Łańcucka, Aniela hr. Potulicka - skora fundatorka wielkich dzieł, Katowice (bez roku). Rajmund Kuczma, Hrabina Aniela Potulicka - krzewicielka kultury muzycznej wśród wieśniaków, ZN 16 AM Bydgoszcz 2002. s. 141

Instytucje

Atrybuty

Ilość powiązanych elementów: 1

Newsletter

Logo_am

Um_bydgoszcz

Fundacja_konsonans

Projekt współfinansowany przez Miasto Bydgoszcz

Copyright © 2000-2013 Akademia Muzyczna w Bydgoszczy Muzyczne Archiwum Pomorza i Kujaw