Tytuł
Wieczór Muzyczny Prywatnego Seminarium
Nauczycielskiego Żeńskiego (1932)
Szczegóły
Wieczór muzyki fortepianowej
(Klavierabend) Frieda Kwast-Hodapp
Szczegóły
Wieczór Operowy Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1938)
Szczegóły
Wolfgang Amadeus Mozart – Kwartet
fortepianowy E-dur KV 493
Szczegóły
Wolodymir Runczak – Devoted to Igor
Strawiński
Szczegóły
Z. Bargielski – Trzy polskie suity Szczegóły
Zbigniew Bargielski – Malowane chmury Szczegóły
Zdjęcie Studio Operowe - Pierwszy
spektakl Studia Operowego w Bydgoszczy
Szczegóły
Zieliński Michał - Okładka - Model
mozartowskiej orkiestry symfonicznej
Szczegóły
Zieliński Michał - Okładka - Twórczość
orkiestrowa Tadeusza Bairda w kontekście
techniki instrumentacji
Szczegóły