Tytuł
Praca zbiorowa nr 21 - Okładka - Dzieło
muzyczne
Szczegóły
Praca Zbiorowa nr 22 - Okładka - Dzieło
muzyczne i jego archetyp (2)
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 23 - Okładka -
Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i
Kujawach
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 24 - Okładka - Dzieło
muzyczne jako fenomen dźwiękowy (3)
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 25 - Okładka -
Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kuajwach
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 26 - Okładka - Dzieło
muzyczne i jego rezonans (4)
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 27 - okładka -
Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 28 - Okładka - Musica
ecclesiastica
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 29 - Okładka - Dzieło
muzyczne i jego konteksty (5)
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 30 - Dzieło muzyczne i
jego funkcje (6)
Szczegóły
Praca zbiorowa nr 31 - Okładka - Muzyka
i polityka na Pomorzy i Kujawach
Szczegóły
Program koncertu kameralnego, 1915
Bydgoszcz (Bromberg)
Szczegóły
Program koncertu kameralnego
"Kammermusikabend" w wykonaniu Schumann
Trio, 1919 Bydgoszcz (Bromberg)
Szczegóły
Program Koncertu Kompozytorskiego
(Komponistenabend) Philippa Scharwenki,
Bydgoszcz 09.10.1911
Szczegóły
Program Koncertu "Liederabend" (Wieczór
pieśni) - recital Marthy Leffler
Burckard, Bydgoszcz (Bromberg) 1916
Szczegóły
Program koncertu Singakademie z IX
symfonią Beethovena, Bydgoszcz
(Bromberg) 1904
Szczegóły
Program koncertu: Wieczór Schubertowski
(Schubert-Abend)
Szczegóły
Program Międzynarodowej Konferencji
Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV
2023
Szczegóły
Program wieczoru muzycznego z okazji
obchodów 150 rocznicy urodzin L. van
Beethovena
Szczegóły
Przech Violetta - Okładka - Katalog
tematyczny utworów Ryszarda
Kwiatkowskiego
Szczegóły
Przech Violetta - Okładka - Polska
twórczość na fortepian solo 1956-1985
Szczegóły
Publiczny Popis Uczniów Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1933) 1
Szczegóły
Publiczny Popis Uczniów Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1933) 2
Szczegóły
Publiczny Popis Uczniów Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1935) 1
Szczegóły
Publiczny Popis Uczniów Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1935) 2
Szczegóły