Media

Tytuł
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1933)
Szczegóły
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1934)
Szczegóły
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1934) 1
Szczegóły
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1934) 2
Szczegóły
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1935)
Szczegóły
2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1933) 1
Szczegóły
2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1933) 2
Szczegóły
A. Brejza - Oczy na skrzydłach Szczegóły
A. Cwojdziński – Nokturn op. 46 nr 7 Szczegóły
Adolf Mišek – III Sonata F-dur op. 7 Szczegóły
A. Dvorak – Melodie cyganskie op. 55 Szczegóły
Afisz Koncertu familijnego poświęconego
Wagnerowi (Familienabend Wagner-Feier)
Szczegóły
Afisz Koncertu
Kompozytorskiego(Komponistenabend)
Philippa Scharwenki, Bydgoszcz
09.10.1911
Szczegóły
Afisz koncertu towarzyszącego
Międzynarodowej Konferencji Naukowej
"Muzyka wobec wartości" 22 XI 2022
Szczegóły
Afisz koncertu z IX symfonią L. van
Beethovena, Bromberg (Bydgoszcz) 1904
Szczegóły
Afisz Lieder-und Arienabend 1911
(Wieczór arii i pieśni)
Szczegóły
Afisz Międzynarodowej Konferencji
Naukowej "Muzyka dla dzieci" 19-20 IV
2023
Szczegóły
Afisz Międzynarodowej Konferencji
Naukowej "Muzyka wobec wartości" 22-24
XI 2022
Szczegóły
Afisz-program Międzynarodowej
Konferencji Naukowej "Muzyka użytkowa"
27-29 IV 2022
Szczegóły
Afisz Sesja - Instytucje i
stowarzyszenia
Szczegóły
Afisz Sesja - Śpiewactwo polskie na
ziemi bydgoskiej
Szczegóły
Afisz Sesja - Tradycje muzyki
instrumentalnej na Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
Afisz Sesji - Twórcy i animatorzy muzyki
na Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
Ajde Jano - Muzyka tradycyjna Szczegóły
Alban Berg - Sonata op.1 (mp3) Szczegóły