Wydarzenia

Nazwa
10. Jubileuszowa Ogólnopolska Sesja
Naukowa - Muzyczne Wydarzenia 1945-2005
Szczegóły
11. Ogólnopolska Sesja Naukowa -
Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
12. Międzynarodowa Sesja Naukowa -
Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
13. Ogólnopolska Sesja Naukowa w ramach
"Dni Muzyki Kościelnej" - "Muzyka w
kościołach na Pomorzu i Kujawach" oraz
Sympozjum "Skarby muzyczne Jasnej Góry w
badaniach i praktyce wykonawcz
Szczegóły
14. Międzynarodowa Sesja Naukowa -
Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
15. Międzynarodowa Sesja Naukowa -
Materialne ślady kultury muzycznej na
Pomorzu i Kujawach
Szczegóły
17. Ogólnopolska Sesja naukowa -
Twórczość kompozytorska na Pomorzu i
Kujawach
Szczegóły
18. Ogólnopolska Sesja Naukowa "Czasy —
muzyka — twórcy"
Szczegóły
1 Bydgoski Festiwal Laureatów Konkursów
Muzycznych - Nokturn
Szczegóły
1. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs
Muzyki Kameralnej - na zespoły
instrumentów dętych
Szczegóły
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1933)
Szczegóły
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1934)
Szczegóły
2. Audycja Muzyczna Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1935)
Szczegóły
2. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs
Muzyki Kameralnej - na zespoły
instrumentów dętych
Szczegóły
2. Publiczny Popis Uczniów Miejskiego
Konserwatorium Muzycznego (1933)
Szczegóły
3. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs
Muzyki Kameralnej - na zespoły
instrumentów dętych
Szczegóły
4. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs
Muzyki Kameralnej - na zespoły
instrumentów dętych
Szczegóły
7. Międzynarodowa Sesja Naukowa z cyklu
"Muzyka i życie muzyczne Pomorza i
Kujaw" - "Muzyka i media"
Szczegóły
7. Ogólnopolska Konferencja Naukowa -
"Język - System - Styl - Forma"
Szczegóły
8. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu
"Muzyka i życie muzyczne Pomorza i
Kujaw" - Instytucje i stowarzyszenia
Szczegóły
9. Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu
"Muzyka i życie muzyczne Pomorza i
Kujaw" - Muzyczne wydarzenia do roku
1945
Szczegóły
Akademia Muzyczna na Urodziny Miasta Szczegóły
Akademia w zabytkach Bydgoszczy
(11.07.2012)
Szczegóły
Akademia w zabytkach Bydgoszczy
(21.08.2013)
Szczegóły
Akademia w zabytkach Bydgoszczy
(22.08.2012)
Szczegóły