Osoby

Alfons Warczak

Imię
Alfons
Nazwisko
Warczak
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1896-1-11
Miejsce urodzenia
Czersk
Data śmierci
1964-6-23
Miejsce śmierci
Tczew
Biografia

Warczak Alfons (1896-1964) - pedagog, kompozytor, dyrygent.

Urodził się 11 stycznia 1896 r. w Tucholi. Do szkoły powszechnej uczęszczał w Czersku.

Następnie ukończył Seminarium Nauczycielskie w Tucholi w 1916 roku. Był utalentowany muzycznie i zdobył przygotowanie w tym kierunku. Jako nauczyciel pracował przez kilka lat w wiejskich szkołach powiatu chojnickiego, po czym (1 kwietnia 1920 roku) otrzymał posadę nauczyciela w Szkole Ćwiczeń przy Seminarium nauczycielskim w Tucholi. Pracował w niej do 31 sierpnia 1938 roku. Był aktywnym działaczem, publikował artykuły pedagogiczne w czasopismach m.in. "Pedagogium"(Kraków), "Życie szkolne"(Włocławek), "Przyjaciel szkoły"(Poznań). Był wpółautorem, razem z Feliksem Pawłowskim, dwóch skryptów metodycznych dla nauczycieli. Alfons Warczak prowadził m.in. wraz z Feliksem Pawłowskim, badania nad zdolnościami muzycznymi dzieci. Ich efekty zostały opublikowane w artykule: F.Pawłowski, A. Warczak, O skali głosu dzieci szkół powszechnych, "Przyjaciel Szkoły" z 1932 roku. Łącznie opublikował 52 prace, a na konferencjach, sympozjach, zjazdach pedagogicznych wygłosił 72 referaty. Napisał 155 esejów pedagogicznych. Interesowała go również historia, archeologia i wszelkie odkrycia naukowe. Czynnie uczestniczył w realizacji miejscowych inicjatyw społecznych i kulturalnych, które ożywiały tucholskie środowisko. Jego wielką pasją życiową była muzyka. Był jednym z inicjatorów powstania w Tucholi (1938 r.) chóru „Moniuszko”, który liczył około 80 członków i osiągał sukcesy. W okresie powojennym był długoletnim członkiem i dyrygentem orkiestry symfonicznej „Borowiak”, która występowała w Polskim Radiu i w konkursach na szczeblu krajowym. Komponował utwory zarówno na pojedyncze instrumenty, jak i na orkiestrę.

Zmarł 23 czerwca 1964 r. w Tczewie. Został pochowany na cmentarzu parafialnym, w Tucholi.

 

Utwory muzyczne Alfonsa Warczaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy:

 

s.1-8:          Z Borów Tucholskich. Miniatury muzyczne (orkiestra symfoniczna)

                   I. Noc i poranek

s.9-22:        II. Grzybobranie

s.23-24:      III. Cisy

s.25-33:      IV. Taniec leśnych krasnoludów

s.34-37:      V. Płacząca brzoza

s.38-48:      VI. Kulig

s.49:            Muzyka dla dzieci. I. Kołysanka. II. Kołysanka (skrzypce z fortepianem)

s.50-59:      Filutek. Intermezzo (orkiestra symfoniczna)

s.60-69:      Plotkarki (orkiestra symfoniczna)

s.70-72:      Pieśń bez słów (kwintet)

s.73-91:      Blondynki, brunetki, szatynki. Walc (orkiestra symfoniczna)

s.92-100:    Małpa na katedrze (orkiestra symfoniczna)

s.101-119:  Borowiak. Marsz (orkiestra symfoniczna)

s.120-142:  Chór dwunastu harfiarzy z tragedii Lilla Weneda

s.142-148:  Canto d'amore (orkiestra symfoniczna)

s.149-150:  Etiuda (fortepian)

s.151-152:  Preludium (organy)

s.152-153:  Consolation (oragny)

s.154-156:  Valse triste (fortepian)

s.156-157:  Lamento (organy)

s.157-159:  Zadumana. Serenada (skrzypce i fortepian)

s.160-164:  Wiosna. Walczyk (skrzypce i fortepian)

s.165-168:  Leśne ustronie

s.169-173:  Zaloty [dopisek: opracowanie dla Polskiego Radia; data: 7 XI 57]

s.176-177:  Canto d'amore. W kwiatach

s.179:          Rezygnacja [Dedykacja: W. Panu Wiórkowi na pamiątkę. Podpis: M. Koch

                   (vel A. Warczak). Rok 1915]

s.181-190:  Chór dwunastu harfiarzy z tragedii Lilla Weneda. Rapsod

s.191-192:  Plotkarki

s.193:          Plotkarki

s.195-196:  Plotkarki

s.197-198:  Poranek (septet)

s.199-200:  Chopin (na orkiestrę)

 

Utwory napisane po roku 1945

 

[s.1-2]:        Bagatela (utwór na organy)

[s.3-4, 6]     Armut. Charakterstück

[s.7-8, 10]   Humoreska (na fortepian) 

 

 

Zobacz: Maria Ollick, Wybitni, niepospolici, zasłużeni, znani i nieznani czasem zapomniani przedstawiciele regionu tucholskiego, Tuchola 2004, str.199-200.

Zobacz: Jerzy Szwankowski, Sylwetka Alfonsa Warczaka na tle życia codziennego i muzycznego Seminarium Nauczycielskiego w Tucholi, w: Nauczyciele muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, s.9-22.

Atrybuty
Osoby:Dyrygent
Osoby:Kompozytor
Osoby:Animator życia muzycznego
Powiązane instytucje
  • Towarzystwo Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki jeden z założycieli chóru 1938 Szczegóły
  • Orkiestra Symfoniczna "Borowiak" dyrygent orkiestry Szczegóły
  • Seminarium Nauczycielskie Męskie nauczyciel seminarium w latach 1920-1938 Szczegóły