Osoby

Alfred Züllsdorff

Imię
Alfred
Nazwisko
Züllsdorff
Drugie imię
Franciszek
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1909-8-1
Miejsce urodzenia
Złotowo k. Szubina
Data śmierci
1988-1-28
Miejsce śmierci
Inowrocław
Biografia

Züllsdorff Alfred Franciszek (1909-1988), nauczyciel, muzyk, animator kultury.

Ur. l VIII 1909 we wsi Złotowe w powiecie szubińskim jako syn Wiktora, kierownika szkoły powszechnej w Piechcinie, i Anny z domu Sobockiej. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Słupcy w woj. łódzkim (1932) aż do wybuchu wojny pracował jako nauczyciel szkół powszechnych w powiecie szubińskim. W latach 1935-1937 uczęszczał także na wydział grafiki i reklamy artystycznej Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, gdzie uzyskał dyplom nauczyciela. Podczas okupacji pracował jako robotnik w niemieckiej hurtowni w Rzeszowie. Nie podpisał volkslisty, mimo nacisków władz niemieckich. Do Inowrocławia przybył 19 IV 1945. Zorganizował Szkołę Handlowo-Gospodarczo-Krawiecką oraz stuosobowy chór. W latach 1950-1951 pracował w Technikum Chemicznym w Mątwach, którego był współorganizatorem i gdzie pełnił obowiązki dyrektora do spraw pedagogicznych, Technikum Mechanicznym oraz Technikum Handlowym. W roku szkolnym 1954/1955 podjął pracę w Liceum Pedagogicznym jako nauczyciel wychowania muzycznego. Od 1969 wykładał w Liceum Pedagogicznym dla Wychowaczyń Przedszkoli oraz w II LO im. M. Konopnickiej. W 1975 przeszedł na emeryturę, pracując przez kolejne 10 lat w niepełnym wymiarze godzin w Zespole Szkół Ekonomicznych. Równolegle z pracą pedagogiczną działał na niwie upowszechniania kultury. W latach 1945-1951 był kierownikiem artystycznym i dyrygentem chóru "Echo" działającego przy Miejskim Gimnazjum Handlowym, w 1968 został instruktorem powszechnego ogniska artystycznego. Zorganizował orkiestrę symfoniczną oraz liczne zespoły chóralne i teatralne. Na przełom lat 60. i 70. przypadł szczytowy okres jego działalności kulturalnej i oświatowej. W szkolnictwie przepracował 50 lat. Odznaczony został Złotym Krzyżem Zasługi. Należał do PPR, potem PZPR. Zmarł 28 I 1988 w Inowrocławiu, spoczywa na cmentarzu par. św. Józefa przy ul. Libelta. W małżeństwie z Marią Jadwigą Ćwiklińską miał córkę Gizelę (ur. 1941).

Liceum Pedagogiczne 1945-1970, s. 146-147;
Z. Ronge, Społeczna działalność kulturalno-oświatowa w Inowrocławiu w latach 1945-1966, 'ZK', t. 2, s. 267;
S. Włodarska, Amatorskie zespoły instrumentalne i chóralne w latach 1945-1970, "ZK", t. 4, s. 262, 264; Dzieje Inowrocławia, t. 2, s. 380; 50 lat Zespołu Szkół Chemicznych i Elektronicznych w Inowrocławiu. Zarys dziejów, red. H. Szajda, Inowrocław 1995, s. 30;
Z żałobnej karty. Zmarł Alfred Züllsdorff, "Ilustrowany Kurier Polski" z 5 II 1988; 
Arch. Urzędu Miasta Inowrocławia, Akta Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, sygn. 43/6;
AP Bydgoszcz, Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego w Toruniu, sygn. 6835;
AP Inowrocław, Kartoteka mieszkańców; USC Inowrocław, Ks. zg. 1988 nr 23.

zob.  Grzegorz Roczek, Züllsdorff Alfred, w: Inowrocławski Słownik Biograficzny, E. Mikołajczak [red.],  t.III, Inowrocław 1997, s. 112.

Atrybuty
Osoby:Nauczyciel
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Działacz społeczny
Powiązane instytucje
  • Chór męski "Echo" dyrygent chóru `Echo` w latach 1945-1951 Szczegóły