Osoby

Alojzy Drzewiecki

Imię
Alojzy
Nazwisko
Drzewiecki
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1924-3-24
Miejsce urodzenia
Inowrocław
Data śmierci
1984-5-7
Miejsce śmierci
Inowrocław
Biografia

Alojzy Drzewiecki - pianista, jeden ze współorganizatorów szkoły muzycznej.

Urodził się w Inowrocławiu, w tym mieście ukończył gimnazjum oraz uczył się gry na fortepianie u Wacława Lewandowskiego, w Filii Konserwatorium Lwowskiego. Po wojnie podjął naukę w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Bydgoszczy. Ukończył tam klasę fortepianu w klasie Lucjana Galona.

1 III 1948 r. podjął pracę w nowo założonej Szkole Muzycznej w Inowrocławiu i nie przerwał jej, mimo wielu późniejszych obowiązków. W latach 1950-1955 Alojzy Drzewiecki odbył wyższe studia artystyczne na Wydziale Instrumentalnym Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu. Uzyskał dyplom z fortepianu w klasie Wacława Lewandowskiego. Po ukończeniu studiów otrzymał propozycję pracy w PWSM w Poznaniu. Najpierw jako akompaniator i nauczyciel przedmiotów pomocniczych, następnie (od 1 X 1958), jako asystent na Wydziale Instrumentalnym w klasie rektora doc. Wacława Lewandowskiego.

Alojzy Drzewiecki prowadził zajęcia w klasie fortepianu, jednocześnie też brał udział w życiu koncertowym Poznania, głównie jako kameralista. W 1962 otrzymał tytuł adiunkta, a 3 lata później stanowisko wykładowcy na Wydziale Instrumentalnym, w katedrze fortepianu. W 1970 roku został przeniesiony na stanowisko starszego wykładowcy. W latach 1971-1984 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego.

Mimo absorbującej pracy w PWSM w Poznaniu, raz w tygodniu prowadził zajęcia z młodymi pianistami w Szkole Muzycznej w Inowrocławiu. Kilkoro uczniów doprowadził do dyplomu w szkole II stopnia. Alojzy Drzewiecki pełnił też w Inowrocławiu kilkakrotnie, przez krótkie okresy, obowiązki kierownika sekcji fortepianu PSM I i II st.

Po śmierci Alojzego Drzewieckiego (zm. nagle 7 maja 1984), żona Krystyna ufundowała nagrodę jego imienia. Otrzymuje ją corocznie najlepszy w szkole uczeń pianista. W roku 2001, tę inicjatywę przejęła Szkoła i Inowrocławskie Towarzystwo Muzyczne "Pro Arte". Alojzy Drzewiecki został odznaczony: Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką "Zasłużony Działacz Kultury", Honorową Odznaką miasta Poznania.

Zobacz:

Mirosława Cieśnik, Witold Kocikowski, Alojzy Drzewiecki - muzycy i pedagodzy, w: Nauczyciele muzyki Pomorza i Kujaw, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2008, ss. 181-206.

Atrybuty
Osoby:Instrumentalista:Fortepian
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego dziakan wydziału instrumentalnego Szczegóły