Osoby

Andrzej Janicki

Imię
Andrzej
Nazwisko
Janicki
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1938-4-28
Miejsce urodzenia
Skoczów
Data śmierci
0
Biografia

Janicki Andrzej, prof.zwycz. Urodził się 28.04.1938 roku w Skoczowie.
Edukację muzyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Muzycznym im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach w klasie klarnetu prof. Pawła Roczka. W tej samej klasie rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach w roku akademickim 1956/57. W czasie studiów brał udział w licznych koncertach m.in. w ramach współpracy międzyuczelnianej w kraju i za granicą. Studia ukończył z odznaczeniem, koncertem publicznym z zespołem WOSPR. W roku 1959 podjął pracę w WOSPR w Katowicach, którą nieprzerwanie kontynuował przez 32 lata.
Równolegle z pracą w orkiestrze rozpoczął działalność pedagogiczną w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im.M.Karłowicza w Katowicach, wychowując w okresie 13-tu lat ok.20 absolwentów, z których część kontynuowała studia, a część zajęła miejsce w życiu muzycznym regionu.
Bezpośrednio po ukończeniu studiów został asystentem w klasie prof. Pawła Roczka, by po dwóch latach uzyskać stanowisko starszego asystenta. Następnie przeszedł wszystkie szczeble awansu pedagogicznego poprzez adiunkta (1973), docenta (1979), aż do tytułu profesora nadzwyczajnego (1990). W tym czasie pełnił funkcje Kierownika Katedry Instrumentów Dętych, Prodziekana Wydziału Instrumentalnego oraz Prorektora Akademii Muzycznej w Katowicach.

http://www.am.katowice.pl/

Atrybuty
Osoby:Instrumentalista:Klarnet
Powiązane wydarzenia
  • 3. Ogólnopolski Międzyuczelniany Konkurs Muzyki Kameralnej - na zespoły instrumentów dętych członek jury Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego Szczegóły