Osoby

Czesław Dembiński

Imię
Czesław
Nazwisko
Dembiński
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1893-7-21
Miejsce urodzenia
Poznań
Biografia

Czesław  Dembiński - teoretyk muzyki, nauczyciel

W latach 1908-1910 był uczniem konserwatorium w Poznaniu u prof. Gambkego. Do 1912 roku uczył się w klasie fortepianu prof. Skrzydlewskiego. Po ukończeniu gimnazjum zapisał się na Politechnikę w Weimarze. W czasie I wojny światowej został wcielony do wojska niemieckiego, do 1918 roku przebywał na froncie. Po wojnie brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim i wstąpił do wojska jako kapelmistrz orkiestry w batalionie łączności. W latach 1921-1922 był dyrygentem w Teatrze Narodowym w Poznaniu. W latach 1922-1924 był uczniem Konserwatorium Muzycznego w Poznaniu w klasie teorii i kompozycji u F. Nowowiejskiego i dyrygentury u J. Bojanowskiego (dyrygenta Opery Poznańskiej i Pomorskiej Opery w Toruniu). Warunki materialne zmusiły go do przerwania studiów i podjęcia pracy zarobkowej. W latach 1925-1939 pracował w różnych przedsiębiorstwach w Poznaniu (Kino „Apollo”, „Metropolis”, „Stylowe”), w Gdyni, Orłowie i w Katowicach. W sierpniu 1939 roku powołany został do Wojska Polskiego, z którym wycofał się do Rumunii. Po ucieczce z obozu wyjechał do Syrii i tam wstąpił do formującej się Brygady Karpackiej, gdzie do 1941 roku służył jako porucznik, kapelmistrz orkiestry w Palestynie i Egipcie. Po zwolnieniu z wojska wstąpił do służby angielskiej, pracując w administracji cywilnej w Erytrei i Egipcie (1942-1945). W 1945 roku wyjechał do Afryki Południowej, potem do Brazylii, w której przebywał do czerwca 1947 roku. Do Bydgoszczy wrócił w tym samym roku i zamieszkał przy Alejach 1 Maja 71 m. 12 (obecnie ul. Gdańska) i podjął pracę w Zarządzie Okręgowym Państwowych Nieruchomości Ziemskich. W grudniu 1947 roku objął stanowisko kierownika administracyjnego przy Państwowej Średniej i Niższej Szkole Muzycznej. Od 1 września 1948 rozpoczął pracę jako nauczyciel przedmiotów teoretycznych w Państwowej Podstawowej Szkole Muzycznej i Liceum Muzycznym w Bydgoszczy. W SOA w Bydgoszczy działał od roku 1954.

 Zobacz:

Alicja Weber, Edukacyjno-artystyczna działalność Społecznego Ogniska Artystycznego nr 1 w Bydgoszczy w latach 1954-1974, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Osoby:Nauczyciel