Osoby

Elżbieta Rygol

Imię
Elżbieta
Nazwisko
Rygol
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1909-7-25
Miejsce urodzenia
Toruń
Biografia

E l ż b i e t a   R y g o l - pianistka, akordeonistka, nauczyciel

 

Córka Reinholda i Jadwigi z domu Wittmann. Szkołę Podstawową ukończyła w Solcu Kujawskim w 1923 roku, potem uczęszczała do średniej szkoły w Bydgoszczy, której nie ukończyła. Po przeniesieniu się rodziców do Bydgoszczy (1917) rozpoczęła naukę gry na fortepianie w tutejszym Miejskim Konserwatorium Muzycznym, kontynuowała ją z przerwami do 1939 roku w klasach fortepianu I. Jahnkowej, E. Rezlera i W. Lewandowskiego. W 1939 roku rozpoczęła pracę pedagogiczną, udzielając lekcji gry na fortepianie. W okresie okupacji uczyła się kilka lat u wykwalifikowanych profesorów gry na akordeonie. W 1942 roku zapisała się do klasy fortepianu Konserwatorium W. Winterfelda. Uczyła się tam od 20 stycznia 1943 roku do 20 stycznia 1945 roku. Kiedy szkołę tę (w 1945 roku) przejęła Spółdzielnia Pracy Muzyków Pedagogów, przez pół roku była pedagogiem klasy fortepianu, potem udzielała lekcji prywatnych. W SOA została zatrudniona jako nauczycielka akordeonu od 1 września 1954 roku. W 1967 roku uczestniczyła w kursie metodycznym dla nauczycieli akordeonu współorganizowanym przez firmę H. Hohner w Miejskiej Szkole Muzycznej w Trosingen (Niemcy). W SOA pracowała do roku 1972 roku, następnie przeszła na emeryturę, ale kontakt z ogniskiem utrzymywała do 31 sierpnia 1990 roku.

 

 

 

Zobacz:

 

Alicja Weber, Edukacyjno-artystyczna działalność Społecznego Ogniska Artystycznego nr 1 w Bydgoszczy w latach 1954-1974, [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty
Osoby:Nauczyciel
Osoby:Instrumentalista:Fortepian
Osoby:Instrumentalista:Akordeon