Osoby

Franciszek Witecki

Imię
Franciszek
Nazwisko
Witecki
Drugie imię
Aleksander
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1854-7-9
Miejsce urodzenia
Bydgoszcz
Data śmierci
1922-2-23
Miejsce śmierci
Bydgoszcz
Biografia

Franciszek Aleksander Witecki - mistrz krawiecki, założyciel i długoletni prezes Towarzystwa Śpiewu Halka w Bydgoszczy, działacz Towarzystwa Sokół, starszy cechu krawców, dyrektor Banku Przemysłowego.

Urodził się 9 lipca 1854 r. w Wilczaku - ówczesnym przedmieściu Bydgoszczy. Był synem synem Jana i Antoniny z domu Schmidt. W młodości uczył się krawiectwa. Jako czeladnik był zatrudniony u mistrza krawieckiego Grima, gdzie mieszkał w latach 1874-1876.

Na początku lat 90. XIX w. wybudował dom mieszkalny przy ul. Podgórnej 9, gdzie prowadził własny zakład krawiecki. W latach 1920-1922 pełnił funkcję starszego cechu krawców w Bydgoszczy. Należał także do organizatorów założonego w 1895 r. polskiego banku spółdzielczego w Bydgoszczy o nazwie Bank-Spółka, zmienionej w 1914 r. na Bank Przemysłowy przy ul. Długiej. Przez prawie 25 lat pełnił w nim różne funkcje kierownicze. Był m.in. wiceprezesem jego rady nadzorczej oraz długoletnim członkiem jego zarządu (do 1920).

Franciszek Witecki należał do grona najaktywniejszych działaczy polskiego ruchu społecznego i kulturalnego Bydgoszczy końca XIX i początku XX w. Był działaczem założonego w 1872 r. polskiego Towarzystwa Przemysłowego. Założył przy nim sekcję teatralną i odczytową, a w 1880 r. koło śpiewacze, które stało się zalążkiem założonego w 1883 r. Towarzystwa Śpiewu „Halka”. Było ono pierwszym chórem polskim w Bydgoszczy, składającym się głównie z rzemieślników i jednym z nielicznych z tego okresu istniejącym do dnia dzisiejszego. W „Halce” pełnił przez wiele lat (1884-1911 z przerwą w 1889/1890) funkcję prezesa. W 1893 r. nadano mu tytuł honorowego członka Towarzystwa, a w 1911 r., kiedy z uwagi na stan zdrowia i liczne inne obowiązki zrezygnował z prezesury, nadano mu tytuł honorowego prezesa Towarzystwa Śpiewu „Halka”.

Uczestniczył aktywnie w polskim ruchu śpiewaczym w zaborze pruskim, brał udział w zjazdach towarzystw śpiewaczych oraz w organizacji i działalności utworzonego w 1892 r. w Poznaniu Związku Kół Śpiewaczych Polskich w Prowincji Poznańskiej. Po podzieleniu Związku w 1900 r. na sześć okręgów, został prezesem Bydgoskiego Okręgu Śpiewaczego (1900-1906 oraz 1911-1912). Organizował wiele kół śpiewaczych, uczestniczył w zjazdach i zbieraniu książek, śpiewników i nut, które często kupował za własne pieniądze.

Był też współorganizatorem oraz członkiem pierwszego zarządu utworzonego w 1886 r. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Bydgoszczy. W 1892 r. wybrano go wiceprezesem „Sokoła”. Był też członkiem dozoru kościoła farnego w Bydgoszczy, starając się o budowę nowego kościoła parafialnego pw. Św. Trójcy w Bydgoszczy. Na przełomie XIX i XX wieku członek Komitetu Wyborczego w Bydgoszczy - pełnił w nim funkcję skarbnika

Zmarł 23 lutego 1922 r. w Bydgoszczy po długiej chorobie. Został pochowany na cmentarzu Starofarnym. W jego pogrzebie uczestniczyły tysiące bydgoszczan.

Zobacz:

http://pl.wikipedia.org/wiki/Franciszek_Witecki

Atrybuty
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Działacz społeczny
Osoby:Dyrektor
Osoby:Chórzysta
Powiązane instytucje
  • Chór męski "Halka" założyciel i pierwszy prezes Towarzystwa Śpiewu Halka Szczegóły
  • Towarzystwo Śpiewu Halka w Bydgoszczy chórzysta, jeden z założycieli chóru Halka Szczegóły