Osoby

Irena Bagińska-Chorosiewicz

Imię
Irena
Nazwisko
Bagińska-Chorosiewicz
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
0
Miejsce urodzenia
Toruń
Data śmierci
0
Biografia

Irena Bagińska-Chorosiewicz urodzona w Toruniu, tu ukończyła Liceum Ogólnokształcące oraz Państwową Szkołę Muzyczną II st. w klasie fortepianu Joachima Gudla. W roku 1964 rozpoczęła studia muzykologiczne na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jako studentka była członkinią Koła Naukowego Instytutu Muzykologii oraz Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego. W sierpniu 1970 roku podjęła współpracę z Pracownią Dokumentacji Folkloru Instytutu Sztuki PAN w Warszawie. W roku 1972 rozpoczęła pracę jako nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w toruńskiej szkole muzycznej. Działała ponadto jako konsultant w OZMP. W roku 1975 została powołana na stanowisko Wizytatora Szkolnictwa Artystycznego. Jest autorką wielu artykułów z dziedziny muzyki i jej upowszechniania. Przez wiele lat pełniła funkcję prezesa i sekretarza Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego. W roku 1982 została powołana na stanowisko dyrektora PSM I i II st. Z funkcji tej zrezygnowała w roku 1989. W czasie swej kadencji stworzyła podstawy do reaktywowanej wkrótce Podstawowej Szkoły Muzycznej. Obecnie działa w Toruńskim Towarzystwie Kultury oraz Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska". Organizuje prelekcje i różnorodne formy edukacji kulturalnej.

Opr. wg Barbara Matusiak, w: 80 lat Szkół Muzycznych w Toruniu, Toruń

Atrybuty
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Muzykolog