Osoby

Jan Bona

Imię
Jan
Nazwisko
Bona
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
0
Miejsce urodzenia
-
Data śmierci
0
Biografia

 Jan Bona. W roku 1890 uczestniczył w organizowaniu pierwszego chóru męskiego w Grudziądzu przy Towarzystwie Przemysłowym i zostaje jego pierwszym kierownikiem muzycznym. Był to w Grudziądzu pierwszy chór polski, który uprawiał 4-głosowy, świecki śpiew chóralny. 

W połowie lipca 1891 roku Jan Bona wraz ze swoim chórem wszczął starania o nawiązanie bliższych kontaktów z podobnymi kółkami śpiewaczymi z innych miast. Zorganizował w Grudziądzu zabawę letnią, na którą przybyły zespoły ze Świecia i Chełmży. Na tę uroczystość dyrygent Bona przygotował następujące pieśni: Orzeł biały, Polska dziewica, Jam Polak w niedoli, Mazur, Święta Łucyja.   Jan Bona nie tylko przygotowywał pieśni wraz ze swoim chórem, ale je również harmonizował.  Nazwisko Jana Bony odnajdujemy ponownie w 1910 roku, kiedy zrodziła się w Towarzystwie Przemysłowym myśl założenia samodzielnego stowarzyszenia śpiewaczego pod nazwą „Lutnia”. Jan Bona po spełnieniu kolejnej swojej misji, czyli po doprowadzeniu do powstania chóru Lutnia przystąpił w 1911 roku do organizowania kolejnego kółka śpiewaczego, tym razem przy Stowarzyszeniu Ludowym. Był to zespół, który wykonywał głównie jednogłosowe pieśni ludowe. To koło przekształciło się w samodzielne stowarzyszenie śpiewacze o nazwie „Moniuszko”.Nazwisko Jana Bony pojawia się ponownie w 1920 roku gdy odnajdujemy informację o jego kolejnym założonym przez niego chórze przy parafii św. Mikołaja (Fara). Był to „Wielki Chór Kościelny”, który prowadził  prawdopodobnie do 1936 roku.  

Jan Bona - organista, założyciel chóru męskiego  funkcjonującego pod nazwą Koło śpiewacze przy Towarzystwie Przemysłowym w Grudziądzu (1890);

por. Anna Janosz-Olszowy, Amatorski ruch chóralny w Grudziądzu - przeszłość i czas teraźniejszy, w: ZN 14 AM Bydgoszcz 2000.

por. Anna Janosz-Olszowy, Dyrygenci amatorskiego ruchu chóralnego w Grudziądzu, ZN 16 AM Bydgoszcz 2002, s. 211.

Atrybuty
Osoby:Animator życia muzycznego
Osoby:Instrumentalista:Organy