Osoby

Jerzy Żurawka

Imię
Jerzy
Nazwisko
Żurawka
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1913
Miejsce urodzenia
Schlockenbek k. Rygi
Biografia

Żurawka Jerzy (1913-)

Urodził się 21 grudnia 1913 r., w Schlockenbek niedaleko Rygi. Ojciec pochodzący z Wielkopolski był leśniczym w majątku, którego właściciel posiadał dobra na Łotwie. Pracując tam, ożenił się z Wandą Gerber, wywodzącą się z polskiej rodziny osiadłej na Łotwie. Po 1920 r. rodzina wróciłaś do Polski. Ojciec otrzymał pracę w leśnictwie Żukowo k. Rytla, później przeniósł się do Jakubowa. Jerzy po nauce w jednoklasówce w Brdzie i szkole powszechnej w Czersku w 1929 r. wstąpił do Seminarium Nauczycielskiego  w Tucholi. Świadectwo dojrzałości z uprawnieniami pedagogicznymi otrzymał w 1934 r. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej przez pewien czas był bez pracy. Od 1936 przejął pracę w niepełnym wymiarze w szkołach : w Kłodawie, Rytlu i Białej k. Legbąda. 29 sierpnia 1939 r. został zmobilizowany. Uczestniczył w obronie Warszawy, 25 września dostał się jako jeniec  wojenny do niewoli niemieckiej. W listopadzie 1946 r. wrócił do kraju, ożenił się z Weronika Urban. W styczniu 1947 r. podjął pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Tucholi. Ponadto uczył w tucholskich szkołach średnich. Poważnie zaznaczył swój ślad w tucholskim życiu muzycznym. Był członkiem orkiestry „Borowiak”, działającej w latach 1946-1959, która była ważnym punktem na mapie muzycznej Pomorza i odnoszącej sukcesy w ogólnopolskich przeglądach i festiwalach zespołów amatorskich, koncertującej w radiu, biorącej udział w Światowym Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie (1955). W kierowanej przez  siebie szkole przez kilka lat prowadził również zespół muzyczny. Wspaniały pedagog – dydaktyk i wychowawca, znakomity organizator życia szkoły, współpracujący z rodzicami i środowiskiem.

 Maria Ollick, Wybitni, niepospolici, zasłużeni, znani i nieznani czasem zapomniani przedstawiciele regionu tucholskiego, Tuchola 2004, str.253.
Atrybuty
Osoby:Instrumentalista
Powiązane instytucje
  • Orkiestra Symfoniczna "Borowiak" muzyk orkiestry 1946-1959 Szczegóły