Osoby

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska

Imię
Krystyna
Nazwisko
Tarnawska-Kaczorowska
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1933-7-22
Miejsce urodzenia
Sokal k. Lwowa
Data śmierci
2005-6-11
Miejsce śmierci
Warszawa
Biografia

Tarnawska-Kaczorowska Krystyna - teoretyk muzyki

Studia z zakresu teorii muzyki odbyła u Macieja Zalewskiego i Kazimierza Sikorskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie – obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina (dyplom w 1962). Do października 1977 roku wykładała harmonię i prowadziła ćwiczenia z harmonii muzycznej w tejże uczelni. Na II roku dla teoretyków muzyki, kompozytorów, dyrygnetów i organistów wprowadziła, według własnej koncepcji, tzw. II harmonię. Ukończyła dwuletnie studium doktoranckie pomyślnym zdaniem egzaminów: z psychologii u prof. Marii Manturzewskiej i z estetyki u prof. Stefana Jarocińskiego. Trzykrotnie wszczynała procedurę otwarcia przewodu doktorskiego: 1) temat związany z harmonią, z tonalnością; promotor Maciej Zalewski zmarł w 1970 r., 2) temat związany z romantyzmem w polskiej muzyce współczesnej; promotor Stefan Jarociński zmarł w 1980 r., 3) temat związany z hermeneutyczną interpretacją wybranych utworów polskiej muzyki współczesnej – zanim przewód został otwarty, nastąpił stan wojenny.
Zorganizowała i zredagowała materiały pięciu sympozjów muzykologicznych, organizowanych w ramach działalności Sekcji Muzykologów ZKP. Wielokrotnie występowała też na forum międzynarodowym, wygłaszając referaty podczas konferencji i sympozjów muzykologicznych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Finlandii, Austrii, Francji. Napisała wiele książek i prac poświęconych muzyce XX wieku i przybliżających sylwetki czołowych polskich kompozytorów współczesnych, w tym: Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Bairda, czy Zygmunta Krauzego. W latach 80. byla zaangażowana w działalność opozycyjną - m.in. przygotowywała dokumenty programowe dla Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność".
Krystyna Tarnawska-Kaczorowska była członkiem Związku Kompozytorów Polskich od 1977 roku, członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, International Musical Signification Project (Helsinki), International Association for Semiotic Studies oraz Polskiego Towarzystwa Semiotycznego. W latach 1989-94 współpracowała z Deutsches Polen Institute w Darmstadcie.

Zobacz:

http://www.polmic.pl/index.php?option=com_mwosoby&id=952&view=czlowiek&litera=23&Itemid=7&lang=pl

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
  • Sesja Naukowa - Humanistyka a edukacja muzyczna Rozumienie muzyki na przykładzie `Mi-parti` Witolda Lutosławskiego Szczegóły
Powiązane instytucje
  • Uniwersytet Muzyczny Fry­de­ryka Cho­pina Szczegóły