Osoby

Krzysztof Rottermund

Imię
Krzysztof
Nazwisko
Rottermund
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1957-8-25
Miejsce urodzenia
Kalisz
Biografia

Krzysztof Rottermund, prof. nzw. dr hab. n. hum., do 31 sierpnia 2010 prof. US, od 1 września 2010 prof. Akademii Sztuki w Szczecinie. Ur. 25 sierpnia 1957 w Kaliszu. Uczęszczał tamże do Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia (wydział instrumentalny - skrzypce) oraz Technikum Budowy Fortepianów, gdzie był uczniem wybitnego fortepianmistrza Gustawa Arnolda Fibigera. W roku 1983 ukończył z wyróżnieniem studia w zakresie teorii muzyki na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Dyrygentury Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (promotor pracy magisterskiej prof. dr Maria Zduniak). Od 1 października 1983 pracował jako asystent, następnie starszy asystent w Instytucie Wychowania Muzycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). W 1988 ukończył studia podyplomowe w kieleckiej WSP w zakresie doskonalenia pedagogicznego nauczycieli akademickich. Działał także jako stroiciel-korektor fortepianów, wykonując również renowacje i konserwacje instrumentów zabytkowych, oraz jako ekspert i rzeczoznawca Ministerstwa Kultury i Sztuki ds. fortepianów i pianin. W 1992 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (promotor prof. zw. dr hab. Ludwik Bielawski), w 2006 stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim (pierwsza habilitacja w zakresie historii kultury muzycznej na tej uczelni po 1945 roku). Zainteresowania naukowo-badawcze prof. Rottermund koncentruje na historii muzyki, zwłaszcza polskiej XIX i XX wieku, instrumentologii oraz teorii muzyki. Zajmuje się także publicystyką muzyczną. Współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie (obecnie Narodowy Instytut Dziedzictwa), dla którego sporządza karty ewidencyjne zabytkowych instrumentów muzycznych, Muzeum Historii Przemysłu (Dział Fortepianów) w Opatówku koło Kalisza, oraz z innym placówkami i muzykologami w kraju i za granicą. Prof. Rottermund jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (w Sekcji Muzykologów), Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, Society for Polish Music, Los Angeles.

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1986 - nagroda rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach za osiągnięcia w dziedzinie naukowej
 • 2006 - stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2007 - nagroda rektora Uniwersytetu Szczecińskiego za szczególne osiągnięcia naukowe
 • 2007 - stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bibliografia wybrana:

 • Rottermund Krzysztof. W: Złota Księga Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego 1984-2009, red. K. Pikoń. Polski Instytut Biograficzny, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2009 
 • Rottermund Krzysztof. W: Encyklopedia Szczecina, Suplement 2, red. Tadeusz Białecki, Szczecin 2007
 • Rottermund Krzysztof. W: Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii, tom 4, red. Kazimierz Dopierała, Toruń 2005
 • Rottermund Krzysztof. W: Polsko-niemiecki leksykon biograficzny. Ludzie polskiej książki i prasy w Niemczech (koniec XX w.) Opr. Maria Kalczyńska. Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Sląski w Opolu, Opole 2001
 • Aleksandra Proscewicz: Krzysztof Rottermund o instrumentach muzycznych w Wielkopolsce. "Kurier Polonica" [Berlin] 2003 nr 2
 • Beniamin Vogel: Przemysł muzyczny dawnej Wielkopolski [recenzja książki: Krzysztof Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku. Poznań 2002] "Ruch Muzyczny" 2003 nr 6 
 • Beniamin Vogel: Krzysztof Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, nakładem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2002. "Rocznik Kaliski", tom XXIX, red. Andrzej Nowak, Kalisz 2003
 • Beniamin Vogel: Fortepian i muzyka fortepianowa na Sląsku do 1945 roku [recenzja książki: Krzysztof Rottermund, Budownictwo fortepianów na Sląsku do 1945 roku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004] "Ruch Muzyczny" 2004 nr 26
 • Beniamin Vogel: Krzysztof Rottermund o budownictwie fortepianów na Sląsku do 1945 roku. "Kurier Polonica" [Berlin] 2005 nr 3
 • Beniamin Vogel: Krzysztof Rottermund, Budownictwo fortepianów na Sląsku do 1945 roku. Szczecin 2004. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego [recenzja]. W: "Muzyka", kwartalnik Instytutu Sztuki PAN, 2007 nr 4

Recenzent przewodów doktorskich i habilitacyjnych: 

 • Maria Szymanowicz: Organy w kościołach diecezji radomskiej. Historia i stan obecny. Rozprawa habilitacyjna. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 22 maja 2007
 • Damian Konicki: Organy i organiści na terenie powiatu mieleckiego. Rozprawa doktorska. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin, 15 października 2007
 • Wiktor Zygmunt Łyjak: Organy w kościołach ewangelickich w Królestwie Polskim w latach 1815-1864. Rozprawa habilitacyjna. Uniwersytet Wrocławski. Wrocław, 12 marca 2008

[Dane: http://www.us.szc.pl/main.php/rottermund]

Atrybuty
Osoby:Teoretyk muzyki
Powiązane wydarzenia
 • 15. Międzynarodowa Sesja Naukowa - Materialne ślady kultury muzycznej na Pomorzu i Kujawach Budownictwo fortepianów w Bydgoszczy – zarys problematyki Szczegóły
Powiązane instytucje
 • Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego absolwent (1983) Szczegóły