Osoby

Władysław Zientarski

Imię
Władysław
Nazwisko
Zientarski
Drugie imię
-
Nazwisko rodowe
-
Nazwisko panieńskie
-
Data urodzenia
1916-6-6
Miejsce urodzenia
Pleszewo
Data śmierci
1991-9-30
Miejsce śmierci
Gniezno
Biografia

KSIĄDZ KANONIK WŁADYSŁAW ZIENTARSKI. Maturę zdał w roku 1935 w Pleszewie, następnie studiował w Seminarium Duchownym w Poznaniu i Gnieźnie. W czasie wojny został wywieziony na roboty przymusowe do Niemiec. Po wyzwoleniu, w latach 1945 - 1947 studiował teologię na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, odbywając jednocześnie kurs bibliotekarski w Bibliotece Watykańskiej, święcenia kapłańskie przyjął w Gnieźnie 21 lutego 1948 r., następnie pracował jako wikariusz w Żninie, przy katedrze gnieźnieńskiej, w Toruniu-Podgórzu i Inowrocławiu. W roku 1953 został mianowany proboszczem w Dusznie następnie objął funkcję prokuratora w Seminarium Duchownym w Gnieźnie. W grudniu 1960 r. ze zbiorami Archiwum Archidiecezjalnego połączono zasoby Biblioteki Kapitulnej. W dniu 25 maja 1961 r. objął funkcję /i pełnił ją aż do śmierci/, dyrektora Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Pracę rozpoczął od doprowadzenia zbiorów do stanu używalności i udostępniania ich badaczom /dot. zbiorów skradzionych i zdewastowanych przez Niemców w czasie II wojny światowe j/. W tym celu urządził w katedrze czytelnię dla korzystających oraz pracownię, gdzie zbiory oczyszczano, porządkowano, katalogowano i poddawano konserwacji. Osobiście zajął się konserwacją ksiąg, dzięki czemu ocalił dla historii i kultury wiele cennych dzieł od zagłady. Uporządkował, scalił i zinwentaryzował rozbity, obszerny, bezcenny dział rękopisów muzycznych. Prowadził badania nad dziejami polskiej muzyki kościelnej. Opublikował z tej dziedziny kilkanaście artykułów, m. in. o ośrodkach muzycznych w Gnieźnie, Pieraniu, Strzelnic i Gostyniu oraz o nieznanych kompozytorach polskich z przełomu XVIII i XIX wieku /A. Habel, M. Zwierzchowski, W. Dankowski, J. Zeidler, F.Ścigalski/, których odkrył w zbiorach gnieźnieńskich. W latach sześćdziesiątych przeprowadza całkowitą reorganizację Archiwum Archidiecezjalnego, poprzez zaadoptowanie strychu nawy północnej i wyższych kondygnacji wieży północnej katedry dla potrzeb bibliotecznych. W roku 1966 zorganizował stałą wystawę kapitularzu katedry, pt. "Zabytki piśmiennicze Biblioteki Katedralnej" która jest prezentowana do dzisiaj. W latach 1970-1990 współorganizował z muzeami bądź z instytucjami kulturalno-oświatowymi okolicznościowe wystawy, udostępniając unikatowe eksponaty ze zbiorów biblioteki katedralnej. Był członkiem Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego i Związku Archiwistów Polskich. Ksiądz kanonik Władysław Zientarski za swoją pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m.in. w roku 1988 przez Zarząd Towarzystwa Miłośników Gniezna tytułem "Gnieźnianin Roku", przez władze miejscowe i wojewódzkie za popularyzację Szlaku Piastowskiego i ochronę zabytków narodowych.
Dokumentacja artykułu: - Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne, Lublin 1985, t. 51 s. 239.
Źródła rękopiśmienne:
Archiwum Archidiecezji Gnieźnieńskiej /AAG/: Akta Kurii Metropolitalnej III - Personalia: Z. Wl., sygn. 761, I-II.

[Źródło: Jadwiga Rył, Marian Aleksandrowicz: http://www.festiwalmozartowski.com/page.php/1/show/3222]

Atrybuty
Osoby:Historyk
Osoby:Duchowny
Osoby:Bibliotekarz
Powiązane publikacje
  • Z dziejów muzyki polskiej 2 (współautor - Paweł Podejko) Nieznany ośrodek muzyczny XVIII wieku - Pieranie na Kujawach Szczegóły
  • Z dziejów muzyki polskiej 5 Antoni Habel - nieznany kompozytor i muzyk z końca XVIII i początku XIX wieku Szczegóły
  • Z dziejów muzyki polskiej 13 O instrumentach muzycznych kapeli gnieźnieńskiej na przestrzeni XVIII wieku Szczegóły
  • Z dziejów muzyki polskiej 13 Mateusz Zwierzchowski - muzyk i kompozytor gnieźnieński ok. 1713-1768 Szczegóły
  • Z dziejów muzyki polskiej 13 Franciszek Ścigalski - muzyk i kompozytor z pierwszej połowy XIX w Szczegóły
  • Z dziejów muzyki polskiej 3 (Paweł Podejko - współautor) Kapele wokalno-instrumentalne w Strzelnie w XVII i XVIII wieku Szczegóły
  • Z dziejów muzyki polskiej 4 Działalność Wojciecha Dankowskiego w Gnieźnie Szczegóły
  • Z dziejów muzyki polskiej 7 O XVIII-wiecznych muzykaliach gnieźnieńskich Szczegóły