Nazwa
Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma
część 1.
Szczegóły
Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma
część 2.
Szczegóły
Sesja Naukowa - Język-System-Styl-Forma
część 3.
Szczegóły
Sesja Naukowa - Karol Szymanowski Szczegóły
Sesja Naukowa - Muzyka i filozofia Szczegóły
Sesja Naukowa - Muzyka i mit Szczegóły
Sesja Naukowa - Problemy pomorskiego
szkolnictwa muzycznego
Szczegóły
Sesja naukowo-artystyczna -
Język-System-Styl-Forma część 4.
Szczegóły
Sesja naukowo-artystyczna -
Język-System-Styl-Forma część 5.
Szczegóły
Studencki Festiwal Pianistyczny 3
"Forte-Piano" - Inauguracja Festiwalu
Szczegóły
Studencki Festiwal Pianistyczny 4
"Forte-Piano" - Nokturn - Koncert
finałowy
Szczegóły
Student Jazz Festival Szczegóły
Sympozjum kontrabasowe 1 - Edycja 1 Szczegóły
Sympozjum Naukowe - Franciszek Liszt - w
175 rocznicę urodzin i w 100-lecie
śmierci
Szczegóły
Sympozjum Naukowe - Polska literatura
wiolonczelowa XIX i XX wieku
Szczegóły
Sympozjum Naukowe - Twórczość Beli
Bartóka w 50. rocznicę śmierci
kompozytora
Szczegóły
Sympozjum Perkusyjne - Teraźniejszość i
nowe kierunki nauczania gry na perkusji
Szczegóły
SZAFARSKA SCENA MŁODYCH 25.03.2012 Szczegóły
SZAFARSKA SCENA MŁODYCH 26.02.2012 Szczegóły
SZAFARSKA SCENA MŁODYCH 27.05.2012 Szczegóły
SZAFARSKA SCENA MŁODYCH 29.01.2012 Szczegóły
SZAFARSKA SCENA MŁODYCH 29.04.2012 Szczegóły
TATIANA SHEBANOVA IN MEMORIAM Szczegóły
UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA
HONORIS CAUSA DANG THAI SONOWI
Szczegóły
UROCZYSTOŚĆ NADANIA TYTUŁU DOKTORA
HONORIS CAUSA — PROF. MIECZYSŁAW
TOMASZEWSKI
Szczegóły