Instytucje

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego

Data rozpoczęcia działalności
1974
Data zakończenia działalności
-
Adres
ul. Słowackiego 7
Opis

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej powstała w 1974 roku na bazie darów przekazanych głównie przez Akademię Muzyczną w Łodzi, a także przez inne biblioteki w Polsce i osoby prywatne. Jej zbiory systematycznie powiększane drogą zakupów i darów, gromadzone są pod kątem głównego profilu nauczania w Akademii Muzycznej. Obejmują one muzykalia i piśmiennictwo muzykologiczne oraz materiały z zakresu dyscyplin naukowych przewidzianych w procesie kształcenia dydaktycznego uczelni.

Obecnie zasoby biblioteki osiągnęły liczbę ponad 63 000 egzemplarzy, w tym ok. 51000 egzemplarzy nut, 12400 książek, 1480 prac dyplomowych i 644 roczników czasopism muzycznych.

W latach 1996-2004 biblioteka działała w systemie bibliotecznym OPUS.
W roku 2004, z inicjatywy rektorów szkół wyższych naszego regionu, powstało Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Należą do niego państwowe uczelnie Bydgoszczy i Torunia: Akademia Bydgoska, Akademia Medyczna, Akademia Techniczno-Rolnicza, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy. Członkostwo w konsorcjum umożliwiło zakup i wdrożenie nowego systemu bibliotecznego Horizon.

[Źródło: www.amuz.bydgoszcz.pl]

Atrybuty
Instytucje:Biblioteki
Powiązane osoby