Instytucje

Biblioteka Miejska (Miejska i Wojewódzka Biblioteka Publiczna)

Data rozpoczęcia działalności
1920-9-12
Data zakończenia działalności
-
Adres
Stary Rynek
Opis

12 września 1920 roku zainaugurowano działalność biblioteki miejskiej w Bydgoszczy. Kierownikiem Biblioteki był wówczas Witold Bełza, który w ciągu kilku lat uczynił z tej placówki instytucję podejmująca wiele cennych inicjatyw, skupiającą wokół swych działań liczne grono inteligencji. Dzięki działalności W. Bełzy rozbudowano księgozbiór znacznie wzbogacając go o pozycje polskie. Środowisko bibliotekarzy (Teodor Brandowski, Zygmunt Malewski, Maria Nycza) przejęło zbiory z innych bibliotek, uzupełniając je wydawnictwami dotyczącymi Bydgoszczy i regionu. W latach 30 XX w. biblioteka pełniła funkcje zaplecza naukowego dla środowiska humanistycznego. W okresie międzywojennym funkcjonowały w Bydgoszczy biblioteki rozmaitych typów: biblioteka ludowa, biblioteka Szkoły Centralnej Mechaników Lotniczych, bibliotekę Szkoły Oficerskiej dla podoficerów oraz kilkanaście bibliotek przy szkołach średnich.

H. Bednarski, Bydgoskie Towarzystwo Naukowe 1959-1979, BTN seria F nr 12, Bydgoszcz 1979, s. 15

Atrybuty
Instytucje:Biblioteki
Powiązane osoby
  • Witold Bełza współzałożyciel, długoletni dyrektor biblioteki Szczegóły
  • Eulalia Ryszkowska pracownik Działu Zbiorów Specjalnych Szczegóły