Instytucje

Bractwa przykarmelickie

Data rozpoczęcia działalności
1595
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Bractwa przykarmelickie, takie, jak Bractwo św. Józefa, Bractwo Różańcowe i Bractwo Opieki Matki Boskiej, były o wiele słabsze liczebnie od Bractwa Szkaplerznego i miały mniejsze od niego znaczenie. Wyraźnie antyreformacyjny charakter posiadało Bractwo św. Anny, istniejące od 1595 roku przy klasztorze bernardyńskim .

por. F. Mincer, Historiografia śpiewactwa polskiego w byłym zaborze pruskim. w ZN 14, AM Bydgoszcz 2000.

Atrybuty
Instytucje:Bractwa