Instytucje

Bractwo Szkaplerzne

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Bractwo Szkaplerzne odgrywało doniosłą rolę w szerzeniu kultury muzycznej i śpiewaczej, Działało w prawdopodobnie w XVI i XVII wieku. Było organizacją masową i potężną, którego wpływy sięgały daleko poza mury Bydgoszczy, bo aż do Kwidzyna i wschodnich połaci Warmii. W 1678 roku burmistrze miast Łabiszyna i Pakości zgłosili do Bractwa akces całych reprezentowanych przez siebie społeczności miejskich. Charakterystyczne, że udział w śpiewach brackich dawał korzyści materialne, gdyż za śpiewy o treści religijnej płacono .

por. F. Mincer, Historiografia śpiewactwa polskiego w byłym zaborze pruskim. w ZN 14, AM Bydgoszcz 2000.

Atrybuty
Instytucje:Bractwa