Instytucje

Bürger-Recoursen Gesellschaft

Data rozpoczęcia działalności
1816
Data zakończenia działalności
1842
Adres
-
Opis

Bürger - Recoursen Gesellschaft stowarzyszenie polsko-niemieckie paramasońskie, czynne w latach 1797-1842).

por. F. Mincer, Historiografia śpiewactwa polskiego w byłym zaborze pruskim. w ZN 14, AM Bydgoszcz 2000.

Atrybuty
Instytucje:Związek