Instytucje

Bursa muzyczna przy klasztorze karmelitów

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

W XVII wieku istniała przy klasztorze karmelitów bursa muzyczna. Dokument omawiający edukację muzyczną w bursie pochodzi z 3.02.1699 roku. Według dokumentu źródłowego zaznajamiano tam uczniów nie tylko z muzyką kościelną, ale i świecką. Nauka trwała 7 lat i była płatna. Po ukończeniu nauki w bursie bydgoskich karmelitów uczeń mógł uczyć się dalej "in quantum bursa generalis musice Conventu Posnaniensis", czyli w bursie karmelickiej w Poznaniu, zdobywając wyższą wiedzę z zakresu muzyki`. Wychowankowie bursy karmelickiej związani byli umową, lecz jeśli któryś z nich chciał odejść ,mógł to zrobić po zapewnieniu zakonowi następcy na swoje miejsce. Zakon karmelitów, jak i zapewne inne klasztory, szkolił uczniów jako przyszłych członków swojej kapeli.

por. E. Abramek, Szkolnictwo muzyczne-kościelne w Bydgoszcz w XV -XVII wieku, ZN 11, Akademia Muzyczna Bydgoszcz 1998.

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo