Instytucje

Bursa muzyczna przy kościele Jezuitów

Data rozpoczęcia działalności
1616
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Jezuici duże znaczenie przywiązywali do muzyki i dzięki jej pomocy pragnęli wywrzeć wpływ na życie religijne. Muzyka towarzyszyła wszystkim uroczystościom. Nauka w bursie muzycznej, istniejącej przy kolegium dotyczyła śpiewu i gry na instrumentach, nawet na takich, które nie były używane w kościele. Członek kapeli jezuickiej Berger pozostawił po sobie lutnię. Był on jednym z trzech uczniów, którzy napadli na żołnierzy szwedzkich, a bojąc się konsekwencji karnych, uciekł z Bydgoszczy 10. Bursa muzyczna szkoliła, podobnie jak inne zakony, przyszłych członków swojej kapeli. Znane nazwiska związane z muzyką: Jakub Narewicz - organista 1700 Jan Przybojewski - muzyk instrumentalista 1730 Wolski - instrumentalista 1745 Berger - instrumentalista 1706 Jerzy Adamowski  magister kapeli 1686. Uczniowie, oprócz śpiewu pieśni w czasie nabożeństw, uczestniczyli w występach wokalnych w charakterze świeckim. W 1623 roku uczniowie kolegium witali śpiewem pochwalnym w kościele farnym i auli szkolnej króla Zygmunta III, który zatrzymał się w Bydgoszczy w drodze do Gdańska. Samo kolegium jezuickie organizowało wydarzenia kulturalne jak: przedstawienia teatru szkolnego, występy kapel i chórów, misteria pasyjne. W 1773 roku kolegium zostało przekształcone w gimnazjum, nastąpiło to po zlikwidowaniu zakonu Loyoli.

 por. E. Abramek, Szkolnictwo muzyczne-kościelne w Bydgoszcz w XV -XVII wieku, ZN 11, AM Bydgoszcz 1998.

Atrybuty
Instytucje:Szkolnictwo
Powiązane osoby
  • Jakub Narewicz organista kolegium w 1700 Szczegóły
  • Jan Przybojewski instrumentalista , 1730 Szczegóły
  • nieznane Wolski muzyk instrumentalista kolegium 1706 Szczegóły
  • Jerzy Adamowski magister kapeli w 1686 Szczegóły