Instytucje

Bydgoski chór męski

Data rozpoczęcia działalności
1929-7-11
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Dane wg spisu chórów b. Wielkiego Księstwa Poznańskiego chór założono 11.VII 1929.

Założycielami BChM byli dwaj drukarze: Antoni Sroczyński, Józef Iwański. W roku 1928 zawiesiło swą działalność Koło Śpiewu Drukarzy Polskich, jego byli członkowie w porozumieniu z członkami Koła Śpiewu Piekarzy Polskich, postanowili utworzyć nowy, samodzielny chór. Pierwsze konstytucyjne zebranie odbyło się 8 VIII 1929 w lokalu Bielawskiego przy ul. Szczecińskiej 12. W zebraniu uczestniczyło 40 osób3. Podczas tajnego głosowania wybrano wtedy pierwszy Zarząd. Prezesem został: Jan Mrotek, wiceprezesem Józef Iwański, sekretarzem Franciszek Synoradzki, skarbnikiem: Antoni Osiński, bibliotekarzem: Dembowski, dyrygentem wybrano: Henryka Furmanowicza – nauczyciela szkoły św. Jana. Pierwsza lekcja śpiewu odbyła się 26 VIII 1929 w lokalu Bielawskiego. BChM był aktywny koncertowo. Dobrze układała się współpraca z Okręgiem Bydgoskim, do którego Zespół należał od początku swego istnienia. Członkami chóru byli głównie rzemieślnicy, kupcy i urzędnicy. Chór uświetniał występami uroczystości państwowe i lokalne. Uczestniczył w zjazdach śpiewaczych i konkursach. Za wyjątkiem roku 1933 brał udział we wszystkich Zjazdach i Świętach Pieśni. W roku 1930 Towarzystwo liczyło 78 członków. Pierwsza zmiana w składzie zarządu nastąpiła w roku 1933. Dyrygenta Henryka Furmanowicza zastąpił Engelbert Mularz, jednakże zastępstwo to trwało tylko do października tegoż roku. Od października wrócił Henryk Formanowicza. Prezesem Zarządu został Józef Koczyński. W roku 1936 prezesem został Antoni Osiński, a rok później Maćkowiak.

Inne fakty z historii BChM:

– 14 IX 1930 udział w Zjeździe Okręgowym w Bydgoszczy;

ździe Okręgowym w Bydgoszczy;– 26 IX 1930 udział w Zjeździe Okręgowym w Bydgoszczy;

– 10 VI 1934 udział w Święcie Pieśni w Bydgoszczy;– 16 X 1935 udział w

Święcie Pieśni w Bydgoszczy;– 16 X 1935 udział w Święcie Pieśni w Bydgoszczy;

– 30 VI 1935 udział w Zjeździe Jubileuszowym z okazji 50. rocznicy I Zjazdu Śpiewaczego w Bydgoszczy;– 21 VI 1936 udział w Zje

ździe Jubileuszowym z okazji 50. rocznicy I Zjazdu Śpiewaczego w Bydgoszczy;– 21 VI 1936 udział w Zjeździe Okręgowym w Koronowie;

– 11 X 1936 udział w Święcie Pieśni w Bydgoszczy;– 13 VI 1937 udział w Zje

Święcie Pieśni w Bydgoszczy;– 13 VI 1937 udział w Zjeździe Okręgowym w Bydgoszczy;

– 24 X 1937 udział w Święcie Pieśni w Bydgoszczy;– 26 VI 1938 udział w Zje

Święcie Pieśni w Bydgoszczy;– 26 VI 1938 udział w Zjeździe Okręgowym odbył się w Solcu Kujawskim; – 28 maja 1939 roku udział w Wielkim Zjeździe Okręgowym w Bydgoszczy.

Po II wojnie światowej chór wznowił działalność w roku 1946. Już w tymże roku brał udział w zjeździe śpiewaczym z okazji 600-lecia miasta Bydgoszczy, wówczas dyrygentem chóru był J. Bukowski. Z relacji Winieckich dowiadujemy się, że początkowo próby odbywały się w Sali Izby Rzemieślniczej przy ul. Piotrowskiego. Tadeusz Dzieleńdziak – członek chóru wspomina, że na próby w owym czasie przychodziło ok. 22 osób. Odbywały się na I piętrze przy ul. Marszałka Focha 10. Potwierdzają to bracia Linieccy. Miesięczna składka wynosiła 30 zł. Aby zostać członkiem chóru trzeba było być wprowadzonym przez innego członka chóru. Data zaprzestania działalności jest na razie nieznana. Według Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy nastąpiło to prawdopodobnie w roku 1949 kiedy ukazał się dekret o rozwiązaniu Towarzystw głównie kościelnych (Dz. U. 1949 nr 47 poz. 358).

światowej chór wznowił działalność w roku 1946. Już w tymże roku brał udział w zjeździe śpiewaczym z okazji 600-lecia miasta Bydgoszczy, wówczas dyrygentem chóru był J. Bukowski. Z relacji Winieckich dowiadujemy się, że początkowo próby odbywały się w Sali Izby Rzemieślniczej przy ul. Piotrowskiego. Tadeusz Dzieleńdziak – członek chóru wspomina, że na próby w owym czasie przychodziło ok. 22 osób. Odbywały się na I piętrze przy ul. Marszałka Focha 10. Potwierdzają to bracia Linieccy. Miesięczna składka wynosiła 30 zł. Aby zostać członkiem chóru trzeba było być wprowadzonym przez innego członka chóru. Data zaprzestania działalności jest na razie nieznana. Według Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy nastąpiło to prawdopodobnie w roku 1949 kiedy ukazał się dekret o rozwiązaniu Towarzystw głównie kościelnych (Dz. U. 1949 nr 47 poz. 358).

Zobacz:

Marian Wiśniewski, Historia Sztandaru Bydgoskiego Chóru Męskiego, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 387-391.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry