Instytucje

Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego (COPSA)

Data rozpoczęcia działalności
1954
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Centralny Ośrodek Pedagogiczny Szkolnictwa Artystycznego (COPSA) – powołane w 1954 roku przez Zarząd Szkół Artystycznych Ministerstwa Kultury i Sztuki. Za najważniejsze cele wyznaczyło sobie doskonalenie kadr pedagogicznych poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, przesłuchań, konkursów. Działalność COPSA uwarunkowana była ścisłą współpracą z Okręgowymi Zespołami Metodyczno-Programowymi. Szkoły te zapewniały bowiem wysoko kwalifikowanych specjalistów tworzących swego rodzaju „zaplecze konsultacyjne”.

Zobacz: 

Eleonora Sienkiewicz-Bloch, Okręgowy Zespół Metodyczno-Programowy Szkolnictwa Artystycznego w Bydgoszczy (1956-1985), [w:] Nauczanie muzyki na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2007.

Atrybuty
-