Instytucje

Chór "Canzonetta"

Data rozpoczęcia działalności
1987
Data zakończenia działalności
-
Adres
Państwowa Szkoła Muzyczna im. J. Zarębskiego
Opis

CANZONETTA została założona w 1987 roku; jest laureatem konkursów chóralnych szkół muzycznych - w kraju i za granicą - a także uczestnikiem prestiżowych festiwali.
Wśród znaczących nagród są I miejsca na: Ogólnopolskim Konkursie Chórów Szkół Muzycznych w Ostrowie Wlkp.(1996, 1998, 2002); II Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych w Myśliborzu (1995); Konkursie Chórów Szkół Muzycznych Regionu Kujawsko - Pomorskiego
w Inowrocławiu (1992, 1993,1994,1996,1997, 2003 Grand Prix); Konkursie chórów o Puchar Marszałka województwa kujawsko - pomorskiego (1998, 2001); Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych w Pasvalys na Litwie (1999) Festiwal Chóralny PUERI CANTORES - Kraków 2000 Festiwal Muzyczny w Pečs - Węgry 2004
W kwietniu 1994r. CANZONETTA była wykonawczynią partii dziecięcej III Symfonii Wiosennej op. 44 Beniamina Brittena na koncercie finałowym Międzynarodowych Spotkań Chóralnych ARTI ET AMICITIAE w Filharmonii Pomorskiej. Chór uczestniczył w X Międzynarodowym Festiwalu MUSICA ANTIQUA EUROPA ORIENTALIS, gdzie na koncercie galowym dzieci wykonały partię chóru Serafinów w legendzie dramatycznej "Potępienie Fausta" Hectora Berlioza pod dyrekcją Marka Pijarowskiego.
W czerwcu 2000 r. CANZONETTA uczestniczyła w Festiwalu Chóralnym PUERI CANTORES w ramach Festiwalu - Europejskie Miasta Kultury - Kraków 2000. Ponadto chór dziecięcy uczestniczy w życiu kulturalnym miasta i regionu m.in. kolejne edycje Dni Kultury Chrześcijańskiej w Inowrocławiu, Bydgoszczy, Spotkaniach Chórów Województwa Kujawsko - Pomorskiego
"Wiosna w Solankach", koncertach charytatywnych. W repertuarze chóru znajduje się przede wszystkim muzyka polska od dawnej do współczesnej.
Dzieci koncertowały w Niemczech, Belgii i na Węgrzech i Litwie.

Chór prowadzi Danuta Szyma

 

Patrz: Państwowa Szkoła Muzyczna im. J. Zarębskiego Inowrocław

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby