Instytucje

Chór "Echo"

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Pod koniec lat dwudziestych dużą popularnością w Chełmży cieszył się chór "Echo" kierowany przez Stefana Dorawę. 13. czerwca 1926, podczas zjazdu kół śpiewaczych okręgu nadwiślańskiego, odbyło się uroczyste poświęcenie jego sztandaru. Chór występował na wielu uroczystościach m.in. w 1929 podczas obchodów Konstytucji 3 Maja. W 1946 roku na I Zjeździe Pomorskich Zespołów Śpiewaczych chórem dyrygował T. Kastner.

Zobacz: 

Zenon Warczyński, I Zjazd Pomorskich Zespołów Śpiewaczych. Bydgoszcz 8-10 VI 1946, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, ss. 379-386.

Marek. G. Zieliński, Muzyka w życiu społeczno-politycznym ziemi chełmińskiej, Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2011, ss. 47-80.

Atrybuty
Zespoły:Chóry
Powiązane osoby
  • Stefan Dorawa dyrygent chóru (koniec lat 20.) Szczegóły