Instytucje

Chór "Exsultate Deo"

Data rozpoczęcia działalności
1987-11
Data zakończenia działalności
-
Adres
parafia św. Polskich Braci Męczenników
Opis

Chór "Exsultate Deo" działa w parafii Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy od listopada 1987 r. Powstał z inicjatywy ks. prałata Romualda Biniaka – proboszcza parafii, który był jego pierwszym opiekunem oraz organisty dr. Romualda Rajsa, który do dnia dzisiejszego jest jego dyrygentem. "Exsultate Deo" jest chórem mieszanym 4-głosowym. Pierwszymi prezesami byli panowie Józef Gołata i Adam Król, przez kilkanaście lat pracą kilkuosobowego zarządu kierował Adam Melkowski, a obecnym prezesem jest Józef Foręc. Z chórem od lat współpracuje pani mgr Beata Gaj, która najczęściej towarzyszy zespołowi na organach. Repertuar chóru (łącznie ponad 100 pozycji) w dużej mierze stanowią utwory w języku łacińskim jak np. cała msza "Missa Dominicalis" ks. A. Chlondowskiego oraz cztery "Responsoria na Boże Ciało" ks. E. Gruberskiego. W repertuarze chóru są pieśni z okresu renesansu, baroku, romantyzmu i kompozytorów XX wieku. Chór śpiewa także utwory, w których są partie solowe. Solistami są zazwyczaj chórzyści. Od paru lat dość często występuje z chórem na koncertach i podczas uroczystych mszy świętych świetna sopranistka – pani mgr Agnieszka Olszewska. Z zespołem występowali także inni wybitni muzycy, a wśród nich: soprany – Urszula Walaszczyk-Nogaj i Irena Kobusińska, tenorzy – Paweł Skałuba i Wiesław Raczkowski, baryton – Piotr Stępowski oraz organiści – prof. Julian Gębalski, prof. Roman Perucki i Michał Wachowiak.
Chór "Exsultate Deo" uczestniczy swym śpiewem na mszach św., na nabożeństwach, świętach kościelnych oraz uroczystościach religijno-patriotycznych. Największym wyróżnieniem i przeżyciem dla członków chóru było dwukrotne zakwalifikowanie zespołu do Zjednoczonych Chórów Archidiecezji Gnieźnieńskiej, które śpiewały podczas wizyty Ojca Św. w Gnieźnie w 1997 r. oraz w Bydgoszczy w 1999 r. Śpiew podczas Eucharystii sprawowanej przez Ojca Św. na długo pozostanie w sercach i wspomnieniach chórzystów. Kiedy zabrzmiało "Tu es Petrus" i "O Ziemio Polska" do słów Jana Pawła II, nie sposób opisać wrażeń, jakie towarzyszyły podczas śpiewu. Chór "Exsultate Deo" od 1991 r. uczestniczy w Tygodniach Kultury Chrześcijańskiej śpiewając na mszach św. w bydgoskich parafiach oraz dwukrotnie – w 1995 i 1996 – w Filharmonii Pomorskiej. Bierze także udział w przeglądach Chórów Kościelnych Archidiecezji Gnieźnieńskiej – w 1993 r. w Gnieźnie oraz w 1995 i 1999 r. w Bydgoszczy. Zespół towarzyszył solistom na inauguracji I Festiwalu Młodych Organistów oraz brał udział wraz z renomowanymi artystami w koncercie charytatywnym "Ave Maria" inaugurującym V Festiwal Ogranowy. Na podsumowanie swego 15-lecia chór wystąpił w styczniu 2002 r. na koncercie kolęd w kościele o.o. Jezuitów w Bydgoszczy, zbierając pochlebne recenzje słuchaczy. Należy tu wspomnieć, że do wysokiego poziomu koncertu przyczyniła się p. Agnieszka Olszewska – sopran, która śpiewała solo oraz z towarzyszeniem chóru, a także p. Ewa Polska, towarzysząca na organach naszym występom oraz wykonująca solowe kompozycje organowe.
Podczas wakacji letnich chór pauzuje i wtedy wyjeżdża na wycieczki oraz pielgrzymki w Polskę lub za granicę. Są to zawsze ciekawe trasy związane z wiodącym tematem religijnym i historią Polski. Między innymi w roku 1990 chór odbył pielgrzymkę do grobu ks. Jerzego Popiełuszki, odwiedzając przy tym Niepokalanów, Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz Siostry Niepokalanki w Szymanowie, u których znajduje się cudowna figura Matki Boskiej Jazłowieckiej. Rok 1991 upamiętnił się pielgrzymką po Sanktuariach Maryjnych Warmii i Mazur: Gierzwałd, Święta Lipka oraz Stoczek Warmiński, gdzie więziony był Prymas Tysiąclecia. W roku 1994 chór pojechał do Otrzeszowa do Sióstr Nazaretanek, nawiedzając po drodze Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Licheniu oraz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Rok 1995 był spełnieniem marzeń wielu chórzystów, a wśród nich dyrygenta, gdyż "Exsultate Deo" wyjechał do Wilna, aby zaśpiewać w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. W Wilnie śpiewał też w kościołach p.w. św. Piotra i Pawła oraz p.w. Świętego Ducha. W roku 1996 chór wybrał się na wycieczkę szlakiem pomorskim odwiedzając Kwidzyn, Elbląg, Frombork i Malbork i śpiewając w napotkanych kościołach i katedrach. W tym też czasie nawiedził Sanktuarium Matki Boskiej "Cygańskiej" w Rywałdzie. Niezapomniane wrażenia pozostały z rejsu statkiem po Kanale Elbląskim i jego unikalnych pochylniach. Kolejny rok 1997 to "rajd" po Ziemi Kłodzkiej zakończony w Pradze czeskiej. W roku 1999 chór odbył wycieczkę szlakiem "papieskim", odwiedzając Wadowice, Wieliczkę, Kraków i Zakopane. Na zakończenie drugiego tysiąclecia w roku 2000 członkowie "Exsultate Deo" wybrali się szlakiem polskich pałaców zwiedzając Sandomierz, Baranów Sandomierski, Łańcut, Lublin oraz Kozłówkę. Ponadto Sanktuaria Maryjne w Tarnobrzegu, Leżańsku i Lublinie. W roku 2001 chór zwiedzał zabytki polskiej kultury we Lwowie. Na XV-lecie chóru dyrygent osobiście opracował trasę i przygotował organizacyjnie najdłuższą i najwspanialszą z dotychczasowych – wycieczkę do Paryża. Po drodze do tej słynnej stolicy europejskiej zwiedzono Leuven, Brukselę i Waterloo. W Paryżu członkowie chóru mieli możliwość poznania najważniejszych, zasłużonych dla europejskiej kultury obiektów: katedry Notre Dame, Kościoła Inwalidów, Złotej Kaplicy, Panteonu, muzeum Luwru, pałacu królewskiego w Wersalu, Łuku Triumfalnego, wieży Eiffla i wielu innych. Niezapomniane wrażenia pozostawiły na uczestnikach: rejs statkiem po Sekwanie, nocna przejażdżka autokarem po śródmieściu Paryża oraz zwiedzanie super nowoczesnej dzielnicy Deffense.
Chór posiada własne nagrania na płytach kompaktowych i kasetach, których tematem są kolędy z udziałem solistki Agnieszki Olszewskiej – sopran, przy akompaniamencie organowym Katarzyny Rajs, koncert "Ave Maria" z 1996 r. oraz nagrane w listopadzie 2001 r. pieśni religijne z udziałem sopranistki Agnieszki Olszewskiej i tenora Wiesława Raczkowskiego. Członków chóru łączy nie tylko Eucharystia, wspólne próby, wyjazdy i koncerty, ale również miłe spotkania w klubie "Emaus" z okazji święta patronki muzyki kościelnej św. Cecylii oraz opłatka w okresie Bożego Narodzenia. Praca w chórze stanowi jedno z mocniejszych ogniw łączących utalentowanych ludzi dobrej woli w wielkiej wspólnocie parafialnej.

[Dane: BIK 2002]

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby
  • Romuald Rajs od 1987 dyrygent chóru Exultate Deo Szczegóły