Instytucje

Chór "Halka"

Data rozpoczęcia działalności
1898-3-3
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Towarzystwo Śpiewu "Halka" w Szubinie, powstało 3 marca 1898. Założycielami była grupa 15 szubinian, pośród nich byli Rufin Palicki, Piotr Grochowski, Piotr Lewandowski. W latach 1923-1925 Towarzystwo liczyło ok 60. członków. Do najaktywniejszych działaczy lat 30. należeli: Feliks Synoradzki, Wincenty Alwin, Władysław Weichbrodt, Bernard Kempiński, Janina Ciszakówna. 17 września 1945 r. w Hotelu Centralnym w Szubinie odbyło się pierwsze powojenne zebranie organizacyjne chóru mieszanego. Uczestnicy jednogłośnie podjęli uchwałę założenia towarzystwa śpiewu w celu kontynuowania dawnych miejscowych tradycji śpiewaczych związanych z działalnością najstarszego szubińskiego chóru "Halka" założonego w 1898 r. Dyrygentem został Hieronim Kałamaja. 12 października 1945 r. na nadzwyczajnym walnym zebraniu przyjęto statut i powiadomiono członków o zgłoszeniu chóru do Pomorskiego Związku Śpiewaczego w Toruniu. Duża ilość chętnych sprawiła, że dyrygent postanowił każdego nowego kandydata egzaminować. Działalność chóru zawieszono w 1949 r. Przerwa w działalności trwała do 1957 r. (13 czerwca 1957 r. wznowiono próby, dyrygentem został Hieronim Kałamaja). 15 lipca 1957 r. na posiedzeniu zarządu ustalono nazwę: Chór Mieszany i Zespół Muzyczny w Szubinie "Halka". Orkiestra, towarzysząca chórowi, została założona10 marca 1956 r. przez 12-osobowe grono miłośników muzyki. Działała przy Miejskiej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Szubinie. Pierwsze ćwiczenia przeprowadził Zbigniew Droszcz, a 7 kwietnia dyrygenturę objął Hieronim Kałamaja. 15 września 1957 r. urządzono doroczne Święto Pieśni w szubińskim lasku z udziałem zaproszonych chórów: "Echo" z Kcyni, "Moniuszko" ze Żnina i "Harmonia" z Nakła. Głęboko odczuwano brak jakiegokolwiek zainteresowania jedynym istniejącym w Szubinie zespołem przez miejscowe władze. "Halka" nie otrzymywała pomocy bądź wsparcia finansowego ze strony Powiatowego Wydziału Kultury. Na początku 1959 r. wybrano nowego kierownika zespołu muzycznego - Zbigniewa Droszcza (Kałamaja zrezygnował z prowadzenia zespołu) oraz dyrygenta - Zbigniewa Maryksa. Opiekę nad chórem objęła Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Szubinie. Znaczącym osiągnięciem było wystąpienie w audycji radiowej emitowanej 28 stycznia 1960 r. przez Polskie Radio. Od listopada 1960 roku zawieszono działalność chóru ze względu na rezygnację dyrygenta. 9 stycznia 1961 r. zarząd powierzył tę funkcję Alojzemu Nowakowi z Kcyni. W 1961 r. w konkursie Chórów Okręgu Bydgoskiego w Bydgoszczy w III kategorii chórów amatorskich zdobył II miejsce. Kolejnym dyrygentem, zaangażowanym od lutego 1962 r., został Jan Bukowski z Bydgoszczy. 5 stycznia 1964 r. Zarząd skierował pismo do Zjednoczenia Polskich Zespołów Śpiewaczych Zarządu Okręgu w Bydgoszczy o rozwiązanie chóru. Najstarszy tradycjami chór w Szubinie liczący 66 lat przestał istnieć. Najstarszy tradycjami szubiński chór nie posiada żadnego opracowania monograficznego. Z przekazów ustnych wiadomo, iż chór istniał w okresie powojennym. Wiadomości udało się uzyskać od ostatniego prezesa Waldemara Śledzikowskiego, który pomógł dotrzeć do osób związanych z chórem. Osoby te przekazały do szubińskiego muzeum materiały źródłowe - kroniki i materiały z prac zarządu. W okresie międzywojennym istniały dwa chóry "Halka" - męski i mieszany. W Szubinie w dniu dzisiejszym istnieje chór im. Jana Pawła II prowadzony przez J. Szubertowską. lit.:Ryszard Nowicki: Działalność szubińskiego chóru "Halka" w latach 1945-1964

w : ZN nr 14 AM Bydgoszcz 2000.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby
  • Hieronim Kałamaja w latach 1945-1958 dyrygent chóru Halka w Szubinie Szczegóły
  • Zbigniew Maryks w latach 1959-1960 dyrygent chóru Halka w Szubinie Szczegóły
  • Alojzy Nowak w latach 1961-1962 dyrygent chóru Halka w Szubinie Szczegóły
  • Jan Bukowski dyrygent chóru w latach 1962-1964 Szczegóły