Instytucje

Chór "Harmonia"

Data rozpoczęcia działalności
1902-5-14
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Dnia 3 maja 1898 roku w nowym Mieście powstał 16 osobowy chór świecki przy Towarzystwie Ludowym, który 14 maja 1902 roku przyjmuje nazwę "Towarzystwo Śpiewacze Harmonia. Chór ten utworzyli entuzjaści śpiewu patriotycznego z chóru kościelnego "Cecylia". Założycielami chóru byli m. in. L. Kycler, E. Dzwonkowski, Sumińska, B Ludwicki, Zabłoński, Jackiewicz. Funkcję dyrygentów w chórze pełnili miejscowi organiści: J. Kadłubowski, Rekowski, Makowski, Pietraszyński i D. Frydrychowski. W wyniku szykan Prusaków chór mieszany rozdzielił się na chór żeński św. Cecylii (kościelny) i chór męski "Harmonia" (świecki) przy Towarzystwie Ludowym (w 1909 r. liczył 40 członków).

Na kilkanaście dni przed wkroczeniem do miasta polskich oddziałów tj. w styczniu 1920 roku, Towarzystwo Śpiewacze "Harmonia" zorganizowało dwa koncerty pod dyrekcją Feliksa Nowowiejskiego. Współpraca "Harmonii" z tym wybitnym polskim kompozytorem trwała jeszcze przez wiele lat. Wyrazem jego sympatii dla nowomiejskiej "Harmonii" był zadedykowany Jej utwór "Madonna i kłosy", 8-głosowy utwór, który został prawdopodobnie po raz pierwszy wykonany 1 października 1933 r. na koncercie wokalno-instrumentalnym w Nowym Mieście. 

W 1934 roku z okazji obchodów 11 Listopada w Nowym Mieście Lubawskim odbył się koncert chóru męskiego "Harmonia" pod dyr. [Bolesława lub Stefana] Zimnego. W koncercie wzięła również udział orkiestra Związku Strzeleckiego pod. dyr. Wolfa.

Po przerwie spowodowanej działaniami II wojny światowej Towarzystwo Śpiewacze "Harmonia" wznowiło swoją działalność w sierpniu 1946 r. Ukoronowaniem wszelkich sukcesów był udział chórzystów w Dożynkach Centralnych w Warszawie oraz nagrania pieśni dla Polskiego Radia.Z chwilą śmierci jej zasłużonego i długoletniego dyrygenta Józefa Urbanowskiego (1970) działalność chóru zamiera. 
Reaktywowanie towarzystwa przypada dopiero na rok 1976. Od tegoż roku "Harmonia" na stałe związała się z Nowomiejskim Domem Kultury i istnieje do dzisiaj.

Chór zrzeszony w PZCHiO.

Zob. Marek. G. Zieliński, Muzyka w życiu społeczno-politycznym ziemi chełmińskiej, Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2011, ss. 47-80. 

Zobacz:

http://www.nowemiasto.com.pl/harmonia.htm

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby
  • Feliks Nowowiejski dyrygował i współpracował z chórem przez wiele lat od 1920 roku Szczegóły