Instytucje

Chór "Lutnia"

Data rozpoczęcia działalności
1889
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Chór działa od 1889 roku. W 1946 roku na I Zjeździe Pomorskich Zespołów Śpiewaczych dyrygentem chóru był P. Bojakowski.

Zobacz:

Zenon Warczyński, I Zjazd Pomorskich Zespołów Śpiewaczych. Bydgoszcz 8-10 VI 1946, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, ss. 379-386.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry