Instytucje

Chór "Lutnia"

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

W 1931 roku odbył się uroczysty koncert chóru wąbrzeskiego "Lutnia" pod batutą Reiskiego. Chórowi towarzyszyła Orkiestra Symfoniczna 67. Pułku Piechoty z Brodnicy. Na I Zjeździe Pomorskich Zespołów Śpiewaczych w 1946 roku dyrygentem chóru męskiego był W. Zydorczyk.

Zob. Marek. G. Zieliński, Muzyka w życiu społeczno-politycznym ziemi chełmińskiej, Kujaw i Pomorza Nadwiślańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Muzyka i polityka na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, Bydgoszcz 2011, ss. 47-80.

Zenon Warczyński, I Zjazd Pomorskich Zespołów Śpiewaczych. Bydgoszcz 8-10 VI 1946, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, ss. 379-386.

 

Atrybuty
Zespoły:Chóry