Instytucje

Chór męski "Echo"

Data rozpoczęcia działalności
-
Data zakończenia działalności
-
Adres
-
Opis

Chór "Echo" w Chojnicach działał przy Domu Kolejarza w Chojnicach. Do 1954 prowadził go Maksymilian Ichnowski Od października 1954 roku współpracował z zespołem Franciszek Gierszewski. W bardzo krótkim czasie chór osiągnął wysoki poziom wykonawczy, co m.in. zaowocowało ciekawą inicjatywą, którą zaproponowała Federacja Kolejowych Związków Zawodowych w Warszawie. Biorąc pod uwagę wysoki poziom, który chór prezentował, powierzono zespołowi tzw. "obsługę wczasów pracowniczych pracowników PKP". Z tym zespołem, pod dyrekcją prof. Gierszewskiego, chór koncertował w ośrodkach wczasów pracowniczych w najbardziej atrakcyjnych miejscowościach od Helu, po Zakopane i Krynicę. Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Kolejowych w Ostrowie Wlkp. (7 września 1958 r.), chór "Echo" zajął III miejsce, występując w kategorii chórów męskich.

wg S. Ścisłowicz, F. Gierszewski w 20. rocznicę śmierci, w: ZN 16 AM Bydgoszcz 2002.

Chór męski środowiska kolejarskiego „Echo” reaktywowano w 1945 roku i przetrwał on do połowy lat 60.

ęski środowiska kolejarskiego „Echo” reaktywowano w 1945 roku i przetrwał on do połowy lat 60.

Zob. Stefan Ścisłowicz, Wydarzenia muzyczne w Chojnicach w latach 1945-2005, w: Wydarzenia muzyczne na Pomorzu i Kujawach, pod red. A. Kłaput-Wiśniewskiej, B. Mielcarek-Krzyżanowskiej, Bydgoszcz 2006, ss. 133-139.

Atrybuty
Zespoły:Amatorskie:Chóry
Powiązane osoby
  • Franciszek Gierszewski Od 1954-1970 dyrygent chóru, okresowo także do 1974 Szczegóły